Gå direkt till textinnehållet

Makten får kritiseras och häcklas

”PO tiger” skriver Madeleine Leijonhufvud. Då förbiser hon det faktum att jag tillhör dem som tydligast uttalat mig i dessa frågor. Genom mina beslut har jag hävdat att drottningen får stå ut med den typ av satir Elisabeth Ohlson Wallins fotomontage utsatte henne för. Det är en del av vårt öppna och demokratiska samhälle att makten inte bara får kritiseras utan också häcklas.

Det här är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Jag har dessutom, genom ett uppföljande beslut, slagit fast att det var fel av Expressen att bryta den sekretess som råder runt en anmälan till PO. Skälet till denna sekretess är att den som anmäler inte ska utsättas för nya kränkningar under utredningens gång. Åtminstone inte på grund av den anmälan man lämnat in.

I båda fallen har Pressens Opinionsnämnd gjort samma bedömning.

När det gäller sekretessen bör det pressetiska systemet vara förutsägbart – alla som anmäler ska veta att anmälan inte röjs innan det finns ett beslut i Pressens Opinionsnämnd. Att detta är en del av det pressetiska systemet har bekräftats många gånger genom fällningar i PON av tidningar som brutit mot sekretessen.

I sekretessfrågan är Madeleine Leijonhufvud och jag uppenbarligen överens. Vad en drottning får acceptera i offentligheten är vi oense om.

En fråga som debattören återkommer till är vad Expressens Thomas Mattsson sagt om kravet på sekretess. Så här skrev han i sin blogg:

”Jag tycker att allmänheten också fortsättningsvis ska åtnjuta anonymitet när den gör en anmälan till Allmänhetens Pressombudsman, men mediekritik från så offentliga personer som kungafamiljen måste få förmedlas. Det gjorde vi nu och det kommer Expressen, förstås, som föregångare göra igen om det blir aktuellt.”

Det är olyckligt om en av Sveriges ledande utgivare väljer att inte respektera beslut i Pressens Opinionsnämnd. Det kan naturligtvis skada det pressetiska systemet om han väljer att göra allvar av att bryta sekretessen när han finner det lämpligt.

Å andra sidan finns det inte skäl att överdramatisera situationen. Efter snart tre år som PO upplever jag en stark respekt för systemet i snart sagt varje möte med såväl utgivare som enskilda journalister. Och vid samtal med anmälare som fått tidningen fälld möter jag ofta en stor lättnad över att de fått upprättelse genom nämndens beslut och den offentlighet som publiceringen av beslutet innebär.

I det ljuset tror jag att systemet tål en diskussion om sekretessens vara eller inte vara.

                                                                               Ola Sigvardsson

                                                   Allmänhetens Pressombudsman, PO

 

 

Läs Madeleine Leijonhufvuds debattartikel här.

Läs Expressens chefredaktör Thomas Mattssons svar här.

Läs Svenska Dagbladets chefredaktör Fredric Karéns svar här.

Läs Madeleine Leijonhufvuds replik här.

Läs juristen Benjamin O J Bomans svar här.

Läs Ulrika Knutsons krönika här.

Fler videos
Fler avsnitt