Gå direkt till textinnehållet

SVT-inslag om bosättare var partiskt

GRN-FÄLLNING Ett inslag i Rapport om en israelisk kvinna som tidigare varit bosättare i Gaza stred mot kravet på opartiskhet, slår Granskningsnämnden fast i ett beslut.

Inslaget sändes i november förra året. SVT intervjuade en israelisk kvinna som under många år var bosatt i Gaza fram till 2005, då hon tvingades lämna området efter beslut av Israels regering. Kvinnan sade bland annat att Gaza är ”en del av Israel” och att hon ”vill återvända hem”.  Hon sade också att det fanns tiotusentals människor som väntade på att få åka till Gaza, bara de fick klartecken att området ”ska rensas och är säkert”.

Flera personer anmälde inslaget till Granskningsnämnden för radio och tv. Anmälarna ansåg att inslaget utgjorde israelisk propaganda, att det gav en ensidig bild av israeliska bosättningar på palestinsk mark och att palestinska motröster saknades. Anmälare menade också att uttalandet om att tiotusentals israeler väntade på att få återvända till Gaza förde tankarna till folkmord och utgjorde hets mot folkgrupp.

SVT anser inte att inslaget bryter mot kravet på opartiskhet. Företaget pekar i sitt svar på att SVT sedan Gazakrigets start den 7 oktober skildrat krigets konsekvenser i princip dagligen, i en rad inslag och ur olika vinklar. SVT har pratat med människor på båda sidor i konflikten och varit noga med balansen. Inslaget ska ses som en del i den större mängden reportage, anser SVT.

Annons Annons

Granskningsnämnden håller med SVT om att det måste vara möjligt att skildra ett visst perspektiv – som den israeliska bosättarens – som en del i en löpande nyhetsrapportering utan att det medför att inslaget blir ensidigt. Men bosättaren fick stort utrymme för att redogöra för sitt perspektiv utan att få några kritiska frågor och utan att hennes perspektiv kommenterades på annat håll. Inslaget nämnde inte heller att de israeliska bosättningarna i Gaza var illegala enligt bland andra FN. Därmed gav inslaget en ensidig bild av bosättarfrågan och strider mot sändningstillståndets krav på opartiskhet.

Att pröva frågan om hets mot folkgrupp ingår inte i Granskningsnämndens uppgifter.

Kommentarer

Lämna ett svar

Vi hanterar läsarkommentarer som insändare. Regler för kommentarer.

Fler avsnitt
Fler videos