Gå direkt till textinnehållet

Barometern-OT publicerade integritetskänsliga uppgifter

MEN-FÄLLNING Barometern-OT klandras för att ha publicerat integritetskänsliga uppgifter om en person som uppgavs ha misshandlat sin dåvarande partner.

Barometern-OT publicerade i september 2023 en intervju med en kvinna som medverkat i skönhetstävlingen Mrs Universe 2023. Först på tidningens sajt barometern.se och dagen efter i papperstidningen.

I artikeln framgår att tävlingens huvudämne var våld i nära relationer och kvinnan berättar i artikeln om hur hon tagit sig ur ett förhållande med fysisk och psykisk misshandel.

Hon nämner i artikeln hur lång tid det gått sedan det hände. I artikeln fanns också en faktaruta om henne som bland annat innehöll hennes dotters namn och uppgiften om att dottern idag är 14 år gammal.

Annons Annons

Anmälaren anförde att även om artikeln inte nämnde hans namn var det ett utpekande i sammanhanget när dotterns namn och ålder fanns med i faktarutan, eftersom han är pappa till dottern och kvinnan hade en relation med honom vid tidpunkten. Orten som kvinnan bor i var angiven i rubriken.

Enligt anmälaren fanns det inga bevis på att han skulle ha varit våldsam, inga domar eller annat som styrkte hennes påståenden. Han mådde dåligt över publiceringen som hade inneburit stor skada för honom, hans familj och anhöriga.

Tidningen tog på webben och i e-tidningen bort barnens namn och ålder och hur många år som gått efter händelsen, efter att anmälaren hörde av sig.

Chefredaktör och ansvarig utgivare Anders Enström anförde att kvinnans berättelse för den inre kretsen inte borde vara okänd sedan tidigare, och att det för övriga läsare inte fanns några uppgifter som röjde anmälarens identitet.

Medieombudsmannen skriver att artikeln som beskriver hur kvinnan utsattes för fysiskt och psykiskt våld i en nära relation framför allvarliga uppgifter, och därtill integritetskänsliga beskrivningar av våldet, exempelvis slag, spott, hån, efterfrågan om sex samt ”eftervåld” efter att hon flyttat från sin tidigare partner.

Beskrivningarna innebär att vissa läsare kan ha försetts med ny information och detaljer om hur misshandeln gått till. Att anmälaren är en privatperson, att det saknas kompletterande belägg för uppgifterna, som åtal eller domar, och att inget tillfälle till bemötande givits är också omständigheter som tagits med i bedömningen.

Att tidningen snabbt tog bort tidsangivelsen var bra, men inte tillräckligt för att väga upp skadan.

MO skriver att kvinnan har rätt till sin historia, men den får inte publiceras på bekostnad av att anmälaren tillfogas en oförsvarlig publicitetsskada, och anser att det inte var försvarligt att peka ut honom i detta negativa sammanhang.

Mediernas Etiknämnd delar MOs bedömning och klandrar Barometern-OT för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Kommentarer

Lämna ett svar

Vi hanterar läsarkommentarer som insändare. Regler för kommentarer.

Fler avsnitt
Fler videos