Gå direkt till textinnehållet

Hur mycket får man citera?

Hur fungerar citaträtten? När kan jag återge vad som skrivits i andra artiklar utan att göra upphovsrättsintrång?

Upphovsrättslagen slår fast att ”var och en får citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet”. Här finns alltså inga skarpa gränser men innebörden kan sammanfattas med att man inte fritt kan använda andras texter och formuleringar bara för att krydda den egna artikeln. Ska du som textförfattare med stöd av citaträtten kunna återge något som en annan person skrivit krävs att texten återges för att du ska kunna belysa eller spegla något specifikt kopplat till just det citatet. En förutsättning för att citatet ska vara tillåtet att använda är också att källan anges. I första hand ska upphovsmannens namn framgå men om det saknas ska man ange var citatet hämtats från. Vid recensioner är rätten att återge texter hämtade ur originalet utökad, liksom i samband med aktuella nyhetshändelser med direkt koppling till citatet.

Vad det gäller bilder finns ingen citaträtt. I stället finns lagstöd för att fritt använda bilder utan tillstånd om det sker i samband med en kritisk granskning eller nyhetsrapportering där bilderna i sig står i fokus för rapporteringen.

Kommentarer

Lämna ett svar

Vi hanterar läsarkommentarer som insändare. Regler för kommentarer.

Fler avsnitt
Fler videos