Gå direkt till textinnehållet

Presskontakten

Sorterade i bokstavsordning A-Ö

Akademikerförbundet SSR

Presschef
Victor Harju
070 690 44 23
victor.harjuk@akademssr.se

Webbadress: akademssr.se

Akademikerförbundet SSR är det ledande fackförbundet för samhällsvetare. Du hittar oss i offentlig såväl som privat sektor. Medlemmar är beteendevetare, ekonomer, folkhälsovetare, personalvetare, socionomer och andra samhällsvetare, men också chefer och egenföretagare. Våra 80 000 medlemmar strävar efter ett samhälle och ett arbetsliv som tillvaratar, utvecklar och värderar akademisk kompetens. Ett etiskt förhållningssätt är utmärkande för vårt arbete och våra relationer.


Bolagsverket

Pressansvarig
Stefan Tärnhuvud
060-18 47 46
073-181 60 04

Webbadress: www.bolagsverket.se

Vi är den myndighet som registrerar Sveriges företag och föreningar. Det är också vi som tar emot årsredovisningar. På www.bolagsverket.se kan du med hjälp av våra e-tjänster söka företagsinformation direkt från våra register.


Bostadsrätterna

Presschef
Kenny Fredman
0765-20 10 04
kenny.fredman@bostadsratterna.se

Webbadress: www.bostadsratterna.se

Bostadsrätterna har kunskap om lagar och regler och kan ge exempel på hur det fungerar i verkligheten. Vi är Sveriges största intresse- och serviceorganisation för bostadsrätter med 9 200 bostadsrättsföreningar som medlemmar.


Energiföretagen

Kalle Lindholm
08-677 26 55
0709-96 25 90
kalle.lindholm@energiforetagen.se

Webbadress: www.energiforetagen.se

Energiföretagen Sverige är en branschorganisation, bildad av medlemmarna i Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme. Vi samlar företag som producerar, distribuerar, handlar med och lagrar energi el, värme och kyla. Våra medlemmar levererar energi varje sekund, året runt, till hushåll, stora och små företag och samhälle.


European Spallation Source ERIC

Julia Öberg
046-888 33 11
0721-79 23 11
julia.oberg@esss.se

Webbadress: europeanspallationsource.se

European Spallation Source är en europeisk forskningsanläggning som just nu byggs i Lund. På ESS kommer forskarna kunna studera olika material och dess egenskaper på molekyl- och atomnivå, vilket öppnar för en ny forskning inom många områden, som life science, materialvetenskap, arkeologi och magnetism. ESS kan liknas vid ett stort mikroskop, där neutroner används i stället för ljus. Neutronerna genomlyser materialprovet som ska undersökas och ger detaljerad information om hur materialet är uppbyggt och fungerar. Neutronerna utvinns genom att protoner accelereras till nära ljusets hastighet och träffar ett som består av volfram. Då slås stora mängder neutroner loss, i det som är själva spallationsprocessen (spjälkning). Neutronerna leds sedan genom rör fram till 22 specialbyggda instrument, där de ska användas för att ge svar på forskarnas frågor. ESS kommer tack var sin nyutvecklade teknik att bli världsledande när anläggningen öppnar för externa forskare 2023.


Handelsanställdas förbund

Presskontakt
010-450 89 80
press@handels.se

Webbadress: www.handels.se

Handelsanställdas förbund är Sveriges tredje största LO-förbund. Förbundet organiserar drygt 157 000 medlemmar på 25 000 arbetsplatser. Majoriteten jobbar inom detaljhandeln. Andra medlemsgrupper är florister, frisörer, lagerarbetare, optiker, urmakare, tjänstemän och kontorsanställda.


HRF

Patricia Widergren
070-48 48 100
patricia.widergren@hrf.net

Webbadress: www.hrf.net

Hotell- och restaurangfacket organiserar anställda inom hotell, restauranger och nöjesanläggningar.


Nationellt centrum för kvinnofrid

Ylva Porsklev
018-611 93 14
072-215 31 42
ylva.porsklev@nck.uu.se

Webbadress: www.nck.uu.se, www.kvinnofridslinjen.se

Kommunikatör med ledningsansvar
Elisabeth Sandberg
070-167 90 60
elisabet.sandberg@nck.uu.se

Nationellt centrum för kvinnorfrid är ett kunskaps- och resurscentrum vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. Vi arbetar på regeringens uppdrag med att sammanställa, utveckla och sprida kunskap om våld mot kvinnor, och med att förbättra stödet till våldsutsatta kvinnor i hela landet. Nationellt centrum för kvinnofrid driver också den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen 020-50 50 50.

Söker du kunskap om våld?
NCKs kunskapsbank på webben samlar kunskap och forskning om mäns våld mot kvinnor, våld i samkönade relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck.


Officersförbundet

Pressansvarig
Lea Lobelius
08-440 83 49
076-525 40 85
lea.lobelius @officersforbundet.se

Webbadress: www.officersforbundet.se

Officersförbundet är ett fack- och yrkesförbund för militär personal med en anställning i Försvarsmakten.


SEKO

Jonas Pettersson
08 -791 41 95
070-631 59 49
jonas.pettersson@seko.se

Webbadress: www.seko.se

SEKO är ett fackförbund inom LO. Vi är ungefär 121 000 medlemmar i nio branscher. Bland de största arbetsgivarna finns Posten, TeliaSonera, Kriminalvården, SJ, Försvarsmakten, Vattenfall och Trafikverket.


SGU

Ulf Boivie
018-179050
ulf.boivie@sgu.se

Webbadress: www.sgu.se

Sveriges geologiska undersökning, SGU, expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten.

Vårt huvudkontor ligger i Uppsala och våra filialer i Göteborg, Lund, Malå och Stockholm.


Sveriges läkarförbund

Presschef
Hediye Güzel
073-673 85 37
hediye.guzel@slf.se

Webbadress: slf.se

Sveriges läkarförbund samlar 57 000 läkare i ett professions- och fackförbund för alla läkare under hela karriären. Vi tar ansvar och utvecklar vården, villkoren, ledarskapet och professionen.

Pressjour: 08-790 33 32


TCO

Tora Heckscher
0706-555 311
tora.heckscher@tco.se

Webbadress: www.tco.se

TCO är en partipolitiskt obunden centralorganisation som samlar 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.

TCO-förbundens medlemmar är välutbildade och professionella yrkesutövare. De jobbar i landets privata tjänste- och industriföretag, kommuner, landsting, kyrka, statliga myndigheter och i den ideella sektorn.

Bland yrkesgrupperna finns bland andra ingenjörer, journalister, socialsekreterare, poliser, ekonomer, skådespelare och sjuksköterskor.


Teknikföretagen

Presschef
Per Braconier
+46 8 782 09 40
+46 70 534 51 66
per.braconier@teknikforetagen.se

Webbadress: www.teknikforetagen.se

Teknikföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation och är den främsta företrädaren för svensk industri. Tillsammans står våra 4 400 medlemsföretag för en tredjedel av Sveriges export. Vårt uppdrag är att ge företagen bästa möjliga konkurrenskraft.

VD: Pia Sandvik


Vårdförbundet

Presschef
Matilda Uusijärvi
0703-10 30 09

Webbadress: www.vardforbundet.se

Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som samlar över 114 000
sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.
Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet.


Vision

Press- och opinionschef
Caroline Cederquist
076-130 89 97
caroline.cederquist@vision.se

Webbadress: www.vision.se

Pressekreterare
Maria Martinsson
070-655 50 48
maria.martinsson@vision.se

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, regioner eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 207 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är partipoliskt obundna och ingår i TCO.


World Animal Protection

Kommunikationsansvarig
Lise-Lott Alsenius
Pressjour: 08-617 79 87
media@worldanimalprotection.se

Webbadress: www.worldanimalprotection.se

World Animal Protection är en av världens största djurskyddsorganisationer.
Vårt mål är att få stopp på djurs lidande och skapa en hållbar framtid för oss alla. Vårt fokus ligger på livsmedelsproduktionen och vilda djur.
Det är vi som sammanställer Animal Protection Index, där du kan hitta information om över 50 länder: api.worldanimalprotection.org

Fler avsnitt
Fler videos