Gå direkt till textinnehållet

Var sjätte Expressenanställd vittnar om lågt i tak

16 procent av de anställda på Expressen Lifestyle upplever problem med att framföra kritik och åsikter. ”Det är absolut för höga siffror”, säger biträdande chefredaktören Karin Olsson.

I förra veckan presenterade Expressen resultatet av den fördjupade arbetsmiljöundersökning företaget beslutade om i samband med Dagens ETCs granskning i december.

Undersökningen som gjorts av det externa företaget Brilliant har lagts ut i sin helhet till alla som jobbar på Expressen Lifestyle. Journalisten får dock inte ta del av resultaten.

Biträdande chefredaktören Karin Olsson säger att undersökningen i stort ger ungefär samma bild som medarbetarundersökningen som gjordes tidigare på hösten.

– Det finns inga stora överraskningar. Generellt trivs de flesta med arbetsplatsen och är väldigt nöjda med sin chef. Det finns mycket som visar på en god arbetsmiljö på Expressen. 86 procent känner sig trygga på arbetsplatsen, säger Karin Olsson.

– Där vi behöver jobba vidare är att fler ska känna sig fria att framföra åsikter och kritik, där är det lite lägre siffror än vi skulle önska.

Enligt Dagens Media nämner hela 16 procent av de 354 medarbetare som svarat att det finns en tystnadskultur. Hur vill du kommentera det?
– Vi vill ha en arbetsplats där alla känner att de kan tala fritt och framföra kritik. Det är absolut grundläggande för en frisk och sund journalistisk arbetsplats. Så de siffrorna vill vi naturligtvis ha upp.

– Sedan finns det nyanser. Svaren är klustrade av Brilliant, alla de här har inte använt ordet ”tystnadskultur”, som är ett väldigt starkt ord, menar Karin Olsson.

Varför upplever så många att de inte kan prata fritt?
– Jag tror det finns flera anledningar, vi behöver jobba på olika håll. En andel tycker att arbetsbelastningen är för hög, det kan bidra, man kan till exempel ha sämre tålamod om man är stressad. Det är en viktig del att jobba med.

Hur allvarligt är det att så pass många ändå tar upp att de inte känner sig fria att framföra kritik?
– Det här är ett stort arbete att genomföra en sådan här undersökning. Vi gör det av en anledning, för att vi vill få till en ännu bättre arbetsmiljö. Det här är ingenting vi diskar av eller lägger till handlingarna, utan en startpunkt på ett arbete. Vi vill att alla ska känna sig fria att ha en diskussion och framföra åsikter.

Är det inte besvärande att just en tystnadskultur var det som [avskedade] Frida Sundkvist gick ut och berättade om, som ni då slog ifrån er ganska hårt?
Där fanns det ju många olika anklagelser, bland annat om sexism eller ojämställdhet. Det finns inte ett spår av det i undersökningen, ingen har nämnt någonting om sexism eller ojämställdhet alls. Det är vi väldigt glada för. Det innebär inte att sådana incidenter inte kan uppstå på en arbetsplats, men det är inget som präglar Expressen Lifestyle som arbetsplats, säger Karin Olsson.

Enligt Dagens Media svarar 62 procent att de har en rimlig arbetsbelastning, och 17 procent att den är för hög.

– Det finns områden där vi vet att det är för hög stress. Genom att arbeta vidare med arbetsbelastningen kan vi också komma åt känslan av att man inte hinner med en redaktionell diskussion.

Siffrorna är överlag sämre på Lifestyle, alltså magasinsverksamheten. Vad beror det på?
– Man kan se generellt att det varit en stor omställning för de här verksamheterna. De har flyttat in här på Gjörwellsgatan från en helt annan redaktionell vardag, det kan naturligtvis påverka, säger Karin Olsson.

Journalistklubbens ordförande på Expressen, Jan Spångberg, ser allvarligt på problemen med tystnadskulturen.

– Att så många som var sjätte svarande anger att det finns en tystnadskultur, på en journalistisk arbetsplats där vi lever av offentlighet, av ett samtal, att hitta nya vägar framåt, det är inte bra. Det är inte bra, inskärper han.

Det drabbar enskilda medarbetare men är heller inte bra för företaget, menar han.

– Dessutom är det ganska många, men inte lika många, som anger en rädsla för repressalier och att bli utfryst. Det här måste man jobba med.

En annan starkt problematisk siffra enligt klubben är arbetsbelastningen.

– Lite drygt hälften av de redaktionella medarbetarna tycker att de har en rimlig arbetsbelastning. Övriga är neutrala eller negativa. Det här måste man också jobba med. Det krävs verkligen krafttag, säger Jan Spångberg.

Journalistklubben kräver att ledningen tar ett ansvar och konkret börjar arbeta med det här.

– Man måste lösa det här med att medarbetare upplever repressalier och en tystnadskultur. Och att så många upplever en orimlig arbetsbelastning. Nu måste vi börja rulla det här och att ledningen kommer tillbaka med något konkret.

Mediebolaget Expressen Lifestyle omfattar kvällstidningen Expressen med editionerna GT och Kvällsposten samt Bonniers cirka 30 magasin inom Lifestylegruppen.  

Fler avsnitt
Fler videos