Gå direkt till textinnehållet

Morgonpressens annonsintäkter växer för sjätte kvartalet

Både den tryckta och digitala annonsaffären ökade under årets tredje kvartal, med riksdagsvalet som bidragande faktor.

Landsorts- och storstadspress hörde till de medier som tydligt gynnades av annonsering knuten till valet i september, visar ny statistik från branschorganisationen Tidningsutgivarna (TU).

Under det tredje kvartalet ökade annonsintäkterna med 11 procent. De tryckta kanalerna ökade med 9 procent till 458,9 miljoner kronor och de digitala med 17 procent, till 220,5 miljoner kronor.

Fler avsnitt
Fler videos