Gå direkt till textinnehållet
Mikael Östlund, pressansvarig på MPF.
Foto: Peter Phillips

MPF svarar om anmälan mot TV4: ”Handlar inte om granskningen”

Myndigheten för psykologiskt försvar vill att Granskningsnämnden ålägger TV4 att radera innehåll från sin digitala publicering om SDs trollfabrik. Att det skulle vara fråga om censur förnekar MPFs pressansvarige Mikael Östlund.

I torsdags anmälde Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF) TV4 Kalla faktas program Undercover i trollfabriken till Granskningsnämnden för radio och tv (GRN). Anmälan rör två kollage där experter i andra sammanhang beskrivit samhällsproblemen med desinformation, och där två av MPFs medarbetare förekommer.

I anmälan skriver MPFs generaldirektör Magnus Hjort att intervjuerna som Kalla fakta använt inte rör förhållanden och uttryck inom den svenska informationsmiljön och anser att det finns anledning att befara att många tittare som sett programmet utgår från att deras utsagor är gjorda ”i intervjuer relaterade till Kalla faktas granskning”.

I fredags avböjde MPF att svara på Journalistens frågor och MPFs pressavdelning uppgav att myndighetens uppfattning framkom av anmälan. Efter en förnyad intervjuförfrågan med generaldirektören fick Journalisten sent på måndagseftermiddagen en intervju med MPFs pressansvarige Mikael Östlund.

Annons Annons

– Anmälan handlar inte om något innehåll i granskningen som sådan. Eller att granskningen har gjorts. Eller vad den har granskat. Eller vad den har kommit fram till. Anmälan går ut på att de intervjuer med MPF-medarbetare som visas i programmet är gjorda i andra sammanhang och bara rörde utländsk informationspåverkan. Vi menar att det finns en risk att tittarna uppfattar det som att MPF uttalar sig i relation till den granskning som Kalla fakta har gjort. Det skulle kunna vara vilseledande, säger Mikael Östlund.

För att vara extra tydlig: MPF har alltså inga synpunkter på något annat innehåll i granskningen än att det inte har varit tillräckligt tydligt i vilka sammanhang som intervjuerna med era medarbetare gjordes?

– Det stämmer. Myndigheten anser att det är viktigt att göra tydligt att vårt uppdrag bara rör utländsk informationspåverkan. Vi bedömer inte vad aktörer uttrycker i den svenska informationsmiljön.

Det skriver ni också i anmälan, att ni ”inte bedömer vad aktörer uttrycker i den svenska informationsmiljön”. Men i samma anmälan bedömer ni ju det som TV4 uttrycker, som ”vilseledande”, ”osakligt” och ”i strid mot gällande medieetik”. Hur hänger det ihop?

– Anmälan handlar om hur myndigheten framställs genom hur intervjuerna med våra medarbetare använts, inte om något som TV4 uttrycker.

Varför innehåller myndighetens anmälan en bedömning av TV4s medieetik och hur har myndigheten gjort den bedömningen?

– Det är samma bedömningsgrund, att det är intervjuer som är gjorda i andra sammanhang och inte för den här granskningen men att presentationen gör att det finns en risk att det kan uppfattas som att våra medarbetare uttalar sig om TV4s granskning.

Men har ni utfört något arbete för att komma fram till slutsatsen att det handlar om dålig medieetik, eller är det bara en åsikt som myndigheten har?

– Man kan ju säga att hela anmälan är en åsikt eftersom det är den uppfattning som myndigheten har. Den delar ju inte TV4. Inga problem med det, Granskningsnämnden får titta på det och se om det finns någon grund för anmälan.

Hur har MPF gjort bedömningen att det finns anledning att befara att många tittare uppfattar det som att de aktuella inspelningarna gjorts i relation till Kalla faktas granskning?

– Det är vad myndigheten befarar. Eftersom inspelningarna relaterar till utländsk informationspåverkan men granskningen handlar om den svenska informationsmiljön så är det rimligt att anta att tittarna relaterar uttalandena från MPFs medarbetare till granskningen.

Ser ni att det finns en risk att anmälan kan medföra att förtroendet för TV4 och andra oberoende medier försämras? Är det i sådant fall inte kontraproduktivt utifrån myndighetens uppdrag?

– Det är väldigt viktigt att fria och oberoende medier kan granska både makten och opinionsbildningen. Anmälan handlar inte om innehållet i själva granskningen utan om förtroendet för myndigheten. Vi vill inte att det ska uppfattas som att myndigheten har synpunkter på TV4s granskning av svenska opinionsyttringar.

Vi ser att anmälan har använts i sociala medier som belägg för påståendet att TV4 sprider desinformation om SD. Är inte det ett problem för myndigheten att hamna i debatten på det sättet?

– Det är en del av en fri debatt inom ramen för fri opinionsbildning. Det har inte myndigheten synpunkter på.

Av anmälan framgår att ni vill att Granskningsnämnden ålägger TV4 att ta bort klippen med intervjuerna med MPF-medarbetarna från TV4 Play. Tycker MPF att det är en bra ordning?

– Det beror på att det sätt som klippen har publicerats på riskerar att påverka förtroendet för myndigheten och gör det svårare att förstå vad myndighetens uppdrag är.

Men är inte det censur?

– Nej, vi har inte uttryckt någonting som handlar om att censurera åsikter eller någonting annat som TV4 ger uttryck för i sin granskning. Här handlar det om uttalanden från MPFs medarbetare som sätts i ett annat sammanhang.

Är det inte censur när en statlig myndighet tvingar ett oberoende medium att ta bort saker i en pågående publicering?

– Nej, den tolkningen gör ju du. Myndigheten har påtalat att de här klippen som är med i programmet riskerar att vara vilseledande rörande myndighetens uppdrag. Det viktiga för myndigheten är att det är tydligt vad myndighetens uppdrag är. Det är därför anmälan är gjord.

I debatten förekommer uppfattningen att ni har agerat överilat genom anmälan. Vad säger du om det?

– Jag värderar inte det heller. Nu har myndigheten gjort den här bedömningen och gjort en anmälan.

Kunde ni ha gjort på ett annat sätt?

– Ja, vi talade ju först med TV4 och framförde våra önskemål, men då vi inte fick något svar valde myndigheten att fatta det här beslutet.

Vad tycker du om reaktionerna som ni har fått på anmälan?

– Jag tror att det har blivit tydligt i medierapporteringen att myndighetens uppdrag är att skydda Sverige mot antagonistisk informationspåverkan från främmande makt.

Eftersom ni nu uppnått det målet, att få uppmärksamhet kring att myndigheten bara uttalar sig om främmande makt och inte om inhemska yttranden, ska ni inte dra tillbaka anmälan då?

– Jag förstår frågan, men det finns inget sådant beslut fattat.

Kommentarer

Lämna ett svar

Vi hanterar läsarkommentarer som insändare. Regler för kommentarer.

Fler avsnitt
Fler videos