Gå direkt till textinnehållet

Stram budget 1998 SJF tappar medlemmar

För första gången i historien krymper Journalistförbundet. Under 1997 minskade SJF med 60 medlemmar. Det är en varningssignal. Nu måste vi bli mer aktiva, säger ordföranden Håkan Carlson. Färre medlemmar innebär minskade intäkter. Därför är också årets budget stramare än tidigare planerat.

För första gången i historien krymper Journalistförbundet. Under 1997 minskade SJF med 60 medlemmar.

Det är en varningssignal. Nu måste vi bli mer aktiva, säger ordföranden Håkan Carlson.

Färre medlemmar innebär minskade intäkter. Därför är också årets budget stramare än tidigare planerat.

Vid årsskiftet hade SJF totalt 18 314 medlemmar, vilket är 60 färre än för ett år sedan. Framförallt är det studenterna som sviker, medan till exempel antalet pensionerade medlemmar ökat med över 100.

— Det finns sannolikt många orsaker till att man lämnar förbundet, säger Håkan Carlson. Dels är det en allmän trend på arbetsmarknaden, dels har vi kanske varit dåliga på att marknadsföra oss.

— Jag vet också att många tycker att medlemsavgiften är i högsta laget. Det gör vi också och därför har vi som målsättning i styrelsen att försöka hålla nere höjningarna.

Något dyrare, om än marginellt, blir det ändå att vara medlem i Journalistförbundet 1998. Golvet, alltså den lägsta förbundsavgiften, höjs från 61 till 62 kronor per månad. Taket höjs under 1998 från 258 till 262 kronor i månaden. Därutöver tillkommer avgifter till a-kassa och klubb.

För SJF-medlemmar höjs a-kassans avgifter med elva kronor till högst 90 kronor i månaden. För direktanslutna a-kassemedlemmar stiger avgiften med en tia till högst 94 kronor per månad.

Avgiften till klubbarna varierar mellan tre och 40 kronor, men för arbetsplatsklubbar ligger avgiften som regel runt ett par tior. Dyrast är klubbavgiften för frilansarna.

Det betyder att en SJF-medlem betalar mellan ungefär 150 och 390 kronor i månaden, beroende på inkomst och klubbtillhörighet.

— Det är en hög avgift, medger Håkan Carlson. Men Journalistförbundet är litet och dessutom ett yrkesförbund, med speciella frågor att bevaka. Och det kostar.

— Men att vi nu tappar medlemmar måste vi se som en varningssignal, fortsätter han. Vi måste bli bättre på att argumentera för vår sak.

— Ett framtida samarbete med andra förbund kan också vara tänkbart. Hursomhelst vill också vi inom styrelsen hålla nere avgiften.

Med ungefär oförändrad medlemsnivå, cirka 18 300 medlemmar, beräknas förbundsavgifterna ge sammanlagt 39,7 miljoner kronor till SJF under 1998. Det är 58 procent av de totala intäkterna på drygt 68 miljoner.

Därför kan det vara vanskligt att exakt peka på vart just medlemsavgiften går. Nedanstående genomgång av årets budget kan möjligen ge en viss vägledning.

Näst efter medlemsavgifterna är SJFs största “inkomstkällor” Journalisten med 11,7 miljoner och kapitalintäkter med 8,4 miljoner kronor. Bonus-medel svarar för 8,1 miljoner av intäkterna.

På kostnadssidan dominerar förstås administrationen och kansliet med totalt 22 miljoner eller runt 32 procent av utgifterna. Då är såväl löner, lokalhyror, datakostnader som porto och telefon inräknat. Personalen kostar 13 miljoner.

Förbundets demokratiska organisation, alltså styrelse, arbetsutskott, ordförande, kongress mm, kostar 4,2 miljoner kronor. Av detta går drygt 2,7 miljoner till förbundsstyrelsen med arbetsutskott. Det ska räcka till arvoden och resor för samtliga ledamöter. I summan ingår dessutom en halv miljon som FS förfogar över vid speciella behov. Ordföranden kostar själv nästan en miljon kronor i arvode inklusive sociala avgifter under året.

De många kollektivavtalsförhandlingarna under våren väntas kosta runt 2,6 miljoner. Blir det konflikt tas pengar ur fonder som byggts upp under åren.

Den kollektiva medlemsförsäkringen, Grundbulten, går loss på nästan 2 miljoner medan medlemskapet i TCO kostar 1,3 miljoner kronor. Nytt för i år är den knappa miljon som SJF satsar inför 100-årsjubiléet år 2001.

Det är bland annat pengar som den nyligen projektanställda Agneta Lindblom-Hultén ska använda för att gräva i förbundets sekellånga historia. Resultatet presenteras lämpligt till jubiléet.

Den fackliga utbildningen får drygt 2,2 miljoner under 1998, vilket är något mindre pengar jämfört med förra året. Jämställdheten får bara 50 000 kronor, medan anslagen till SJFs Bonus-stipendier å andra sidan ökar med 150 000 till drygt 3 miljoner kronor.

Totalt beräknas SJFs verksamhet 1998 kosta drygt 68 miljoner kronor. Det är nästan 300 000 kronor mer än vad som, enligt prognosen, förbrukades under 1997.

Fler avsnitt
Fler videos