Gå direkt till textinnehållet

Regeringens första budget: Inga stora ändringar för medierna

Regeringens budgetproposition för 2023 innebär inga stora förändringar för medierna.

Det statliga mediestödet för 2023 föreslås bli en dryg miljard kronor (1 010 519 kr), vilket är en liten minskning jämfört med 2022, och anslaget till Myndigheten för press radio och tv blir drygt 48 miljoner.

Regeringen skriver i budgetpropositionen att ”Mediernas frihet ska värnas, och mångfalden av olika medier ska främjas. Public servicemediernas oberoende ska bestå och dess långsiktiga finansiering vidmakthållas.” Man konstaterar också att Mediestödsutredningens förslag till ett hållbart mediestöd från 2024 innebär behov av ökade medel under en övergångsperiod för att säkra en ordnad övergång för de nyhetsmedier som har haft presstöd under lång tid.

Regeringen skriver att anslaget beräknas öka med 50 000 000 kronor för 2024 för ökade kostnader för att regeringen ska kunna gå vidare med Mediestödsutredningens förslag om nytt stödsystem, och därefter med 50 miljoner kronor för 2025, 100 miljoner för 2026, 150 miljoner för 2027, 100 miljoner för 2028 och 50 miljoner från och med 2029.

De tre public service-företagen SVT, SR och UR anslås 9,08 miljarder kronor nästa år, en uppräkning med två procent från 2022.

Anslaget till taltidningar föreslås öka något, till 48,5 miljoner kronor.

 

Fler videos
Fler avsnitt