Gå direkt till textinnehållet

RMV beklagar att journalister inte fått svar

Rättsmedicinalverkets kommunikationschef Helena Norman svarar på kritiken mot myndigheten, och uppmanar journalister som upplever att de inte fått svar på frågor att höra av sig till henne.

Journalisten har i flera artiklar berättat om kritik mot statliga Rättsmedicinalverket (RMV) från journalister som nekats intervjuer och inte fått svar på sina frågor rörande de kritiserade medicinska åldersbedömningarna av asylsökande som myndigheten ansvarar för.

Förra veckan berättade Svenska Dagbladets reporter Negra Efendić, som granskat RMVs hantering av åldersbedömningarna i över ett år, att chefer gjort sig otillgängliga för intervjuer och att RMV krånglat med utlämning av allmänna handlingar. I onsdags berättade Läkartidningens reporter Katrin Trysell för Journalisten att hon inte kunde få intervjuer med personer i RMVs ledning. I går berättade Upsala Nya Tidnings reporter Niklas Skeri att han tidigare i år fått intervjua helt fel chef som inte kunde svara på hans frågor.

Nu svarar RMVs kommunikationschef Helena Norman på kritiken i en intervju med Journalisten.

UNTs reporter Niklas Skeri tycker att det är skandalöst av en myndighet att inte svara på frågor. Vad har du för kommentar till det?
– Jag kommer inte att gå in och prata om enskilda journalister, men jag beklagar om man upplever att man inte har fått svar från oss. Vi strävar efter att vara öppna och tillgängliga och att svara på frågor, och att man ska få intervjuer med rätt person, så klart. Det är väldigt viktigt för oss, och vi värnar bra relationer med medier. Upsala Nya Tidning får väldigt gärna kontakta mig så att vi kan reda ut detta, säger Helena Norman.

Hur kan det komma sig att man får fel intervjupersoner på det här sättet?
– Hur menar du med fel?

Niklas Skeri hänvisas till en chef som inte kan svara på de frågor han har, och han skriver i ett mejl till dig att han tror att det är fel, men ändå får han den intervjun.
– Vi har ett antal talespersoner med olika ansvarsområden och vi försöker alltid så långt det är möjligt att se till att journalister får svar på sina frågor och får intervjuer med de personer som är relevanta, det är väldigt viktigt för oss.

Han har ju bett om en ny intervju eftersom den han fick prata med var fel person, och då svarar du att ni tackar nej till fortsatt medverkan. Det låter ju som att ni inte har försökt att få till en intervju alls med generaldirektören eller avdelningschefen som han bad om, utan som att ni bara har struntat i det. Är det så?
– Jag vill inte gå in på enskilda personer eller händelser, utan jag uppmanar de som upplever att de inte har fått svar att ta kontakt med mig för en fortsatt dialog. Självklart ska man få svar på frågor, självklart.

I er replik i Journalisten skriver ni att ni strävar efter goda relationer med medier och att vara öppna och tillgängliga för frågor. Nu har ju tre reportrar berättat att de inte har fått intervjuer och inte fått svar på frågor. Är ni verkligen öppna och tillgängliga för frågor?
– Jag upplever att vi har ett gott samarbete med många medier och många journalister, och det värnar vi. Vi strävar alltid efter att ha goda relationer med medier och att vara öppna och tillgängliga och att svara på frågor. Det är väldigt viktigt.

Vad har gått snett i de här tre fallen, tror du?
– Om man upplever att man inte har fått svar på sina frågor så beklagar jag förstås detta, och i så fall ska vi förstås ha en dialog om det.

Är det något i ert arbetssätt som behöver förändras?
– Hur menar du då?

Med tanke på att ni strävar efter att vara öppna och tillgängliga, men samtidigt har vi nu tre reportrar som säger att ni inte alls är öppna och tillgängliga. Då kanske det är något i hur ni arbetar som gör att det här missnöjet uppstår. Och då blir följdfrågan: Är det något ni behöver förändra?
– Nej, vi strävar ju efter att ha goda relationer med medier och att vara tillgängliga frågor. Vi upplever att vi svarar på frågor och att vi skyndsamt ger medier intervjuer med rätt talespersoner. Om någon upplever att så inte är fallet, då beklagar vi detta och vill gärna ha en dialog om det.

Så de journalister som inte har fått det bemötande de förväntat sig av RMV ska höra av sig till dig?
– Ja, självklart. Det är viktigt för oss med goda relationer med medier.

Negra Efendić på Svenska Dagbladet berättar att när hon försökte få ut allmänna handlingar hänvisades hon till presstjänsten. Är det så att RMV lämnar ut allmänna handlingar till journalister via presstjänsten?
– Nej, om man vill ha ut en allmän handling vänder man sig till registrator, presstjänsten granskar inte vad som ska lämnas ut.

Vad tror du att det beror på att det ändå hände?
– Jag vet inte vad som har hänt i det fallet. Jag upplever att vi hanterar begäran om allmän handling skyndsamt, och det sköts av registrator. Jag beklagar om någon har upplevt att det inte fungerat bra, och ber att de hör av sig till oss så ska ha en dialog om det.

I vilken utsträckning tycker du att man som myndighet kan neka intervjuförfrågningar från journalister?
– Hur menar du då?

Kan man som företrädare för en myndighet neka till intervjuer?
– Vi vill ju ha goda relationer med medier, och svara på frågor. Det är den hållningen vi har som myndighet.

Ja, men får man ens som myndighet neka till att ställa upp på intervjuer?
– Jag tycker ju att man ska ha goda relationer med medier. Det är så vi arbetar.

Ja, men ni har ju nekat journalister intervjuer, det står ju ganska klart. Negra Efendić, Katrin Trysell, Niklas Skeri berättar ju det…
– Om de upplever det så beklagar vi det och vi vill gärna ha en dialog med dem om det.

Det står ju klart att de inte har fått intervjuer. Min fråga är om man ens kan göra så som myndighet. Får man det?
– Om de upplever det så, då beklagar vi det, och de är varmt välkomna att höra av sig till oss så ska vi ha en dialog runt detta. Vi ska självklart vara öppna och tillgängliga och svara på frågor från medier. Det är vår absoluta hållning.

Eftersom det är flera som vittnar om att de inte fått intervjuer, så ställer jag frågan, om man som myndighet kan neka intervjuförfrågningar. Är det okej att göra så?
– Vi har ju den hållningen att vi svarar på frågor och ska vara öppna och tillgängliga, och vi upplever att vi har goda relationer med medier, och om man har en annan uppfattning så ber jag de personerna att höra av sig till oss så ska vi reda ut det, det är beklagligt.

Så det är inte okej att neka intervjuer?
– Vi vill ju vara tillgängliga och svara på frågor från medier, att det anser vi att vi gör, säger Helena Norman.

 

Fakta

Rättsmedicinalverket
Rättsmedicinalverket är en expertmyndighet inom svenskt rättsväsende och har cirka 500 medarbetare. Myndigheten arbetar med brottsutredningar på uppdrag av polis, åklagare, domstolar och kriminalvård. RMV fick 2016 i uppdrag av regeringen att göra medicinska åldersbedömningar i asylärenden.

Fler avsnitt
Fler videos