Gå direkt till textinnehållet

Regeringen föreslår fotoförbudslag

Regeringen föreslår att den omstridda fotoförbudslagen införs. Straffet föreslås bli upp till två års fängelse.

Regeringen har beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över ett reviderat förslag till ett nytt brott i brottsbalken: ”Kränkande fotografering”, som ska kunna ge böter eller upp till två års fängelse.

Det innebär att journalister som tar bilder i tjänsten vid själva fotograferingstillfället kan göra sig skyldig till brott. Ett undantag för bilder som tas som led i nyhetsförmedling finns.

För straffansvar krävs att flera punkter uppfylls:

  1. Att fotograferingens sker utan samtycke.
     
  2. Att fotograferingen sker utan att den fotograferade är medveten om fotograferingen.
     
  3. Att den fotograferade ska befinna sig på en plats som tillhör hens privata miljö eller som annars är avsedd för särskilt privata förhållanden, det vill säga inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller i annat liknande utrymme.

Lagförslaget påverkar inte spridning av bilder. Det ska alltså inte bli olagligt att i en tidning publicera ett foto eller en film som togs under förhållanden som utgjorde ett brott mot fotoförbudslagen.

Det finns ett undantag för journalisters arbete i lagförslaget.

”Att fotografen vid fotograferingstillfället, måste ta ställning till om fotograferingen utgör ett brott, kränkande fotografering, är – med hänsyn till att bestämmelsen är snävt och tydligt utformad – inte orimligt”, anser justitiedepartementet i ett pressmeddelande.

”Dessutom föreslås ett undantag för sådan fotografering som med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig. Sammantaget torde därmed fotografering som sker i syfte att publicera bilderna i ett grundlagsskyddat medium inte påverkas annat än i ytterst begränsad omfattning.”

 

Fler avsnitt
Fler videos