Gå direkt till textinnehållet

EU föreslår en ny reglering om mediefrihet – kan bli verklighet 2024

Europeiska kommissionen har föreslagit en ny reglering om mediefrihet, European Media Freedom Act (EMFA). Bland annat innehåller den skydd mot politisk inblandning i redaktionella beslut och mot användandet av spionutrustning för att övervaka journalister. 

Regleringen kommer kräva att medlemsländerna, vissa digitala plattformar, och medieföretagen själva respekterar mediefriheten, ökar transparensen och bättre skyddar journalister, skriver Myndigheten för press radio och tv, i ett pressmeddelande

Bland de åtgärder som förslaget innehåller finns skydd mot politisk inblandning i redaktionella beslut men också mot användandet av spionutrustning för att övervaka medier och journalister. Regleringen lägger även fokus på oberoende och stabil finansiering av public service-medier samt krav på insyn i medieägandet. Den kommer också med en skyldighet för medieföretagen att skydda det redaktionella oberoendet och att avslöja faktiska eller potentiella intressekonflikter, skriver MPRT. 

Det finns även regler kring borttagande av redaktionellt innehåll på de mycket stora digitala plattformarna, samt regler om mediekoncentrationer.  

Annons Annons

EU vill även landsätta en ny oberoende europeisk styrelse för medietjänster som ska bestå av nationella mediemyndigheter. Detta skulle ersätta nuvarande European Regulators Group for Audiovisual Media Services (ERGA).

– EMFA är en gemensam skyddsåtgärd på EU-nivå som ska garantera fler röster och att våra medier kan jobba utan att bli störda, oavsett om de är privata eller public service, säger Thierry Breton, EU-komissionär till EU-kommissionens sajt

Fler avsnitt
Fler videos