Gå direkt till textinnehållet

Håller koll på medier

Det nystartade Centrum för granskning av journalistik och medier vid Göteborgs universitet har presenterat sin första utgåva av JMG-Granskaren.

Det nystartade Centrum för granskning av journalistik och medier vid Göteborgs universitet har presenterat sin första utgåva av JMG-Granskaren.

Nr 1/98 utropar Håller koll på medier! och det är väl vad initiativtagarna Christina Jutterström, Ulla Carlsson, Kent Asp och Lennart Weibull, vill med såväl centrumet som publikationen. Men inte bara det, skriver Christina Jutterström i första numret: ”Centret är tänkt som en mötesplats mellan forskare, journalister och en intresserad allmänhet. En mötesplats där forskningsresultat leder till en vital och konstruktiv debatt”.

Hon räknar upp tre huvuduppgifter: Snabba, mindre studier vid intressanta mediehändelser, långsiktiga, större studier av förändringar inom journalistiken och förmedling av befintlig forskning.

Annons Annons

Påpassligt nog tar detta första nummer av JMG-Granskaren upp valjournalistiken såväl ur allmänhetens synvinkel som mediernas och politikernas. Undersökningsresultat presenteras i kortfattad och populariserad form. Bland annat får vi veta vilken strategi redaktionerna har inför bevakningen av årets valrörelse, vilka frågor som prioriteras, hur väljarna engageras osv.

Att 1998 blir genombrottet för den väljartillvända journalistik som efter amerikansk förebild kallas public journalism, råder det ingen tvekan om. Forskarna konstaterar också att de flesta medier satsar minst lika mycket eller mer på valbevakningen i år jämfört med tidigare. Undantaget är SVT, enligt JMG-forskarna.

Men här granskas, som sig bör, också journalisterna. En visserligen tre år gammal studie visar att journalister i allmänhet är både rödare och grönare än väljargenomsnittet, medan reportrar som bevakar rikspolitiken tvärtom mer röstar som folk i gemen. Vi får också veta att socialdemokraterna helst ser på Rapport medan moderaterna väljer TV4s Nyheterna…

JMG-Granskaren är utan tvekan ett välkommet tillskott till debatten om medierna och journalistiken. Frågan är bara vem man tänker sig som mottagare?

För mig som intresserad journalist känns första utgåvan som förvånansvärt tunn, i synnerhet i förhållande till priset: Fyra nummer kostar 2 000 kr/år för företag och 400 kr/år för privatpersoner.

Ska JMG-Granskaren nå framgång bör man nog antingen pressa priset ordentligt, eller – och helst – höja ambitionsnivån när det gäller innehållet.

Fler avsnitt
Fler videos