Gå direkt till textinnehållet
Foto: Tor Johnsson

Oro inom Bonnier News efter uppsagda bemanningsavtalet

En förlorad journalistgeneration, smygneddragningar av vikarier och ökad stress oroar facken inom Bonnier när avtalet med bemanningsbolaget Marieberg Media sägs upp. Nu vill de att en vikariepool inrättas. 

Nyligen meddelade Bonnier News Local, som ger ut ett 50-tal lokaltidningar runt om i Sverige, att de slutar använda det Bonnierägda bemanningsbolaget Marieberg Media. Det gör att 65 heltidsanställda mariebergare sägs upp till följd av arbetsbrist. Därtill kommer runt 200 personer som haft tillfälliga anställningar, exempelvis sommarvikariat, via Marieberg Media att påverkas. Förhandlingar mellan arbetsgivaren och facket om hur uppsägningarna ska gå till pågår nu.

Frågan om bemanningsbolagens vara eller inte vara har länge varit en stridsfråga mellan arbetsgivarna och facket. Journalistförbundet har tagit ett kongressbeslut om att bemanningsbolag ska förbjudas, och i flera kampanjer har problem med att de bemanningsanställda har sämre villkor än de fast anställda kritiserats. Men att Bonnier News Local nu slutar använda Marieberg Media firas inte som någon facklig seger.

Tvärtom finns nu en oro även bland de som är anställda i tidningarnas bolag för hur beslutet ska slå. Dels finns en oro för att arbetsbelastningen för de fastanställda ska öka, då det blir svårare att hitta vikarier. Det finns också en utbredd farhåga för att de, framförallt unga, reportrar och redaktörer som haft fast anställning via Marieberg Media kommer att lämna branschen snarare än acceptera livet som korttidsanställda med den osäkerhet som det innebär.

Margaretha Levin Blekastad är kulturredaktör på Norrtelje Tidning och ordförande för den fackklubb som samlar titlarna i Mälardalen och Stockholmsområdet. Hon tycker att Bonnier News borde ha kunnat hantera avslutet med Marieberg Media mer långsiktigt.

– Vi är emot att det ska finnas bemanningsbolag, men frågan är hur man fasar ut det. Det här kom väldigt plötsligt och är illa hanterat gentemot de anställda på Marieberg Media, säger hon.

Enligt Bonnier News Local har det blivit svårare att bemanna alla redaktioner via Marieberg Media. Men bakom beslutet ligger också en förändring i bemanningslagen. Enligt de nya reglerna måste en person som varit anställd via bemanningsbolag i två år erbjudas en fast anställning, eller en ersättning om två månadslöner. Från och med i höst börjar de första bemanningsanställda komma upp i två års anställning sedan lagen infördes och den prövas då skarpt för första gången.

– Vi trodde att något skulle komma inför att den nya tvåårsregeln börjar gälla i höst. Men att det var det här som låg på bordet var vi helt oförberedda på. Det är väldigt okänsligt mot de som arbetar på Marieberg Media, säger Margaretha Levin Blekastad .

Hon framhåller att många av de som arbetat via Marieberg Media har varit på redaktionerna under lång tid, vissa uppåt tio år. De har setts som kollegor av de som varit fastanställda.

– Vi tycker att på de titlar där det finns fasta tjänster som ska tillsättas så bör mariebergare som arbetat där ha förtur till de tjänsterna. Det finns inget i avtalet som stödjer det, men moraliskt och etiskt är det rimligt, säger hon.

På Hudiksvalls Tidning jobbar Magnus Sjöborg och han är ordförande för den fackklubb som är störst inom Bonnier News Local. Han är oroad över vad som väntar när Marieberg Media nu försvinner.

– Vi ser en risk för att det kommer att bli en neddragning av vikarier när man inte längre har Marieberg Media. Det är många som redan i dag vittnar om stress och det kommer att bli värre om det inte tas in ordentligt med vikarier, säger han.

Bland de titlar som Magnus Sjöborg representerar finns också många små redaktioner där det inte är möjligt att låta bli att ta in vikarier.

– Då kommer man inte kunna sköta bevakningen.

I Skåne finns det tre klubbar. På Sydsvenskan är Elinor Strand fackligt aktiv. Där kom ett besked redan tidigare om att de skulle minska användningen av vikarier via Marieberg Media.

– Men det drabbar oss ändå på så sätt att vi har en del av redigeringsnavet för Bonnier News Local här. För dem blev det här beslutet en total överraskning.

På Sydsvenskan görs organisationen om för att bli mindre beroende av korttidsvikarier, men det kan leda till ökad arbetsbelastning, enligt Elinor Strand.

– Det innebär att många av oss reportrar behöver jobba mer obekväma tider, vilket gör att man är borta från sina familjer och barn i högre utsträckning än tidigare. Det betyder också att den ordinarie bevakningen minskar när man ska hoppa in på kvälls- och helgbemanning, säger hon.

Elinor Strand säger att fackklubben hade räknat med att arbetsgivaren skulle nyttja utköpsklausulen i lagen för vissa långtida anställda på redigeringsnavet.

– När vi har frågat varför man inte nyttjar den möjligheten, är svaret vi får att intentionen med lagen inte är att den ska nyttjas och eftersom det inte finns fasta jobb att erbjuda så får det bli såhär. Men i så fall ska ingen bli utlasad heller, eftersom det inte är intentionerna med LAS heller. Så jag ser fram emot att det ska vara samma respekt för intentionen i LAS när vi nu går över till att vikarierna anställs direkt på redaktionerna.

Truls Nilsson är ordförande för klubben på Helsingborgs Dagblad, som också representerar de anställda på tidningarna i nordvästra Skåne. Han ser en risk för att en hel generation journalister nu kan försvinna från branschen.

– Man har i hela branschen pratat om att det är svårt att få tag på journalister. Då får vi se hur arbetsgivarna klarar av att hantera den här generationens vikarier. Kommer man att lösa det på ett schysst sätt för dem, eller kommer det att bli som för 10 år sedan när en hel generation blev kommunikatörer, säger han och fortsätter:

– Man kan inte klaga på brist på journalister och sen behandla de vikarier som finns illa.

Även Margaretha Levin Blekastad varnar för ett stort kompetenstapp framöver.

– Har man haft ett fast jobb i flera år och anpassat sig för det så är det tufft att sen bara få ett vikariat. Jag har hört att många på Marieberg Media funderar på att byta bransch, säger hon.

Magnus Sjöborg tycker att ledningen på Bonnier News Local nu måste göra vad de kan för att behålla den kompetens som finns bland de anställda på Marieberg Media. Ett sätt är att erbjuda fasta tjänster eller att erbjuda så långa vikariat som det bara är möjligt.

– Vi måste ha duktiga vikarier vid sjukdom och för att de fastanställda ska kunna vara lediga. Det finns en oro för att en vikariebrist ska uppstå igen.

Ett sätt att behålla kompetensen bland mariebergarna är att inrätta en vikariepool, menar de fackliga företrädare som Journalisten pratat med. Fördelarna skulle vara flera jämfört både med att ha bemanningsbolag och att varje titel själv ska ansvara för vikarierna.

– Då skulle de vara anställda på en titel, med samma villkor som övrig personal. Men när det behövs någon på en annan titel så flyttar de dit. Självklart med ett tillägg för sin flexibilitet, säger Magnus Sjöborg.

Elinor Strand på Sydsvenskan säger att klubben föreslagit en vikariepool tidigare.

– Men det är vår arbetsgivare absolut inte intresserad av. Det hade varit mycket bättre om ledningen nu när avtalet sagts upp hade kommunicerat ut ett tydligt alternativ som gör att journalisterna inte lämnar branschen. Nu har man bara varslat och sagt att administrationen av vikarierna ska skötas ute på varje titel. Då vet man inte vad som väntar.

Läs också: Bonnier News Local-toppen om kritiken: Det minst dåliga beslutet

 

Kommentarer

Ett svar till ”Oro inom Bonnier News efter uppsagda bemanningsavtalet”

  1. Jag får så otroligt ont i magen av att läsa sådana här artiklar, gång på gång. Ska bli intressant att se statistik i juni på hur många antal sökande de är till journalistprogrammen i år.

    För en kräsen generation Z, som jag tillhör så kommer detta aldrig hålla.

    Med alla sparpaket och neddragningar, hit och dit för diverse mediebolag som det står om i media så är avskräckandet för journalistyrket bara förnamnet.

    I det här tempot kommer ingen vilja studera till journalist mer.

    Ni skjuter er själva i foten – grattis!

Lämna ett svar

Vi hanterar läsarkommentarer som insändare. Regler för kommentarer.

Fler avsnitt
Fler videos