Gå direkt till textinnehållet

Efter EU-domen: Bolagsverket håller registret öppet ett tag till

Registret över verkliga huvudmän i företag kommer att hållas fortsatt öppet i Sverige, meddelar Bolagsverket. I alla fall tills en ny omarbetad registertjänst är klar.

I förra veckan berättade Journalisten om den nya EU-lag som stänger öppna bolagsregister. Nu berättar Bolagsverket att registret över verkliga huvudmän kommer hållas fortsatt öppet i Sverige fram till dess att en ny omarbetad registertjänst är klar. Detta eftersom man bedömer att de negativa konsekvenserna av att stänga registret helt under en period blir för stora. 

– Analysen handlar om att väga olika aspekter mot varandra, säger Erik Janzon, chef på rättsavdelningen, i ett pressmeddelande.

– Registret över verkliga huvudmän är väl etablerat med drygt 5 miljoner externa sökningar årligen. Och verksamhetsutövare och myndigheter är skyldiga att göra sökningar i registret, fortsätter han. 

Åtkomsten till registret sker bland annat genom inloggning i en e-tjänst på Bolagsverkets webbsida. E-tjänsten förmår i dagsläget inte skilja mellan olika typer av användare, vilket blir nödvändigt efter EU-domstolens avgörande.

– Det finns å ena sidan ett starkt och legitimt behov för verksamhetsutövare och myndigheter att kunna ta del av registret på ett snabbt och enkelt sätt. Å andra sidan har vi nu EU-domstolens avgörande som säger att en helt öppen åtkomst för alla och envar inte är förenlig med EU-stadgan, säger Erik Janzon.

Anledningen till att andra länder direkt begränsat allmänhetens tillgång till registret handlar enligt Bolagsverket om att man har byggt sina tekniska systemlösningar på olika sätt.

– Vissa länder har därför enklare kunnat stänga exempelvis enbart den del eller ingång till registren som varit ämnad för privatpersoner. Designen för registret över verkliga huvudmän på Bolagsverket har en gemensam lösning för alla intressenter, vilket i sammanhanget försvårar att enbart stänga ute allmänheten och tillåta åtkomst enbart för verksamhetsutövare och andra myndigheter, säger Therese Frennberg, chef på företagsavdelningen, i en kommentar.

En första ny registertjänst online beräknas vara på plats under tidigt 2023.

Fler videos
Fler avsnitt