Gå direkt till textinnehållet

PTK om oron för omställningsstödet: ”Jag ser det som att man inte riktigt haft koll på begreppen”

Tidöavtalet innehåller en formulering som skulle göra det hart när omöjligt för journalister att fortbilda sig med det nya omställningsstödet. Men på PTK menar man att det handlar om begreppsförvirring. ”Jag är inte orolig”, säger Martin Wästfelt, ordförande i PTKs förhandlingsgrupp.

I juni röstade Journalistförbundets medlemmar för att förbundet ska ansluta sig till det nya huvudavtalet mellan PTK och Svenskt Näringsliv. 72 procent röstade ja, sannolikt lockade av det nya omställningsstudiestödet som gör att man kan studera i upp till ett år med avsevärt högre ersättning än vad studiestödet ger.

Den nya lagen om omställningsstudiestöd är en förutsättning för huvudavtalet, och tanken är att stödet ska användas för den som vill ”stärka sin ställning på arbetsmarknaden”. Bland annat skulle journalister kunna få stödet för att fortbilda sig inom yrket. Men i Tidöavtalet mellan SD, M, KD och L finns en formulering som nu har fått flera fackförbund oroade, rapporterar bland andra Arbetsvärlden. I avtalet antyds att man bara ska kunna utbilda sig till bristyrken för att få stödet:

”Omställningsstödet, som är en följd av parternas överenskommelse, ska förvaltas på så sätt att det används till utbildningar med hög efterfrågan på arbetsmarknaden och därmed motverkar kompetensbrist och stärker näringslivets konkurrenskraft.”

Annons Annons

Arbetsmarknadsminister Johan Pehrson meddelade förra veckan att man kommer att ”skruva lite” på stödet.

Om kravet för att få omställningsstödet ändras enligt skrivningen i Tidöavtalet skulle det sannolikt innebära svårigheter för journalister att få stöd för att utbilda sig inom yrket, eftersom Arbetsförmedlingen i dagsläget inte räknar journalist som ett yrke som det finns hög efterfrågan på.

Martin Wästfelt, ordförande i PTKs förhandlingsgrupp, är dock inte orolig.

– Jag tolkar det som att den som har skrivit formuleringarna om omställningsstudiestödet i Tidöavtalet inte har förstått begreppen fullt ut. Det finns ett brett parlamentariskt stöd för lagen och vi får inga indikationer på att det skulle ske en förändring på det sättet som somliga nu är oroliga över. Men vi är förstås på vår vakt; vi vet att det kan finnas klåfingriga politiker som vill göra ändringar, och vi kommer att tillsammans med Svenskt Näringsliv se till att vårda och värna avtalet, säger Martin Wästfelt.

Om skrivningen i Tidöavtalet skulle bli verklighet …
– Då har vi ett stort problem.

Vad skulle hända då?
– Det vill jag inte spekulera i. Jag ser det som sagt som att man inte riktigt haft koll på begreppen, och jag är inte orolig alls.

Journalisten söker arbetsmarknadsminister Johan Pehrson för en kommentar.

Fler avsnitt
Fler videos