Gå direkt till textinnehållet

Arbetarbladet sade ja till fusion

Arbetarbladets styrelse sade i torsdags ja till en fusion med Gefle Dagblad, vars ägare redan för ett par veckor sedan gav sitt klartecken till samarbetet.

Arbetarbladets styrelse sade i torsdags ja till en fusion med Gefle Dagblad, vars ägare redan för ett par veckor sedan gav sitt klartecken till samarbetet.

Formellt heter det i tidningsstyrelsens beslut att man ska fortsätta förhandlingarna med Gefle Dagblad ”med målsättningen att genomföra en fusion”. Fackens representanter i bolagsstyrelsen reserverade sig mot styrelsens beslut.

– Beslutet var inte helt oväntat. Ändå är stämningen här definitivt nedåt, säger Anders Eklind, ordförande i journalistklubben på Arbetarbladet.

Annons Annons

Meningen är att tidningarna främst ska samarbeta om tryckning, administration och annonser.

Enligt det just nu sannolikaste alternativet ska Arbetarbladet och Gefle Dagblad också inrätta en gemensam sportbyrå, där vissa servicefunktioner ska ligga. Byrån ska ha sex journalister, lika många som de båda tidningarnas sportredaktioner i dag har var för sig (se reportage i Journalisten nr 29/02).

Detta är den mest kontroversiella delen av förslaget.

– Jag hade helst sett att redaktionerna förblivit intakta, men tycker att grundidén om fusionering mellan tidningsföretagen är så viktig att vi ska pröva den. Efter detta första steg säger jag nej till ytterligare redaktionellt samarbete, säger Sven Johansson, redaktionschef och ansvarig utgivare på Arbetarbladet.

Omstridd idé

Men idén om en gemensam sportredaktion är mycket omstridd inne på Arbetarbladet. Facken, politiske chefredaktören Kenneth Lutti och sportchefen Bengt Persson är öppet emot.

– Det handlar inte bara om att ett antal jobb försvinner, utan framför allt att det blir ett hårt slag mot mångfalden, säger Anders Eklind.

– Medarbetarna har gjort markeringar, men inte gett några alternativ. Jag tar hellre det här än alternativet att varje tidning åderlåts. Redaktionerna har krav på sig att gemensamt spara tio miljoner kronor. Och då ska man veta att 80 procent av redaktionernas kostnader är för personal, säger Sven Johansson.

I de fortsatta förhandlingarna vill Arbetarbladets styrelse att man undersöker möjligheten att spara genom att upphöra med utgivning på söndagar.

Det alternativet har dock Gefle Dagblads chefredaktör Robert Rosén sagt bestämt nej till.

Arbetet fortsätter nu med diskussioner i den projektgrupp som förbereder fusionen. En löntagarkonsult kommer på fackens begäran att syna lösningen. Därefter ska företagen värderas, avtalslösningar granskas och tidningarnas bolagsstämmor ta ställning till en fusion.

Ett samgående beräknas kunna bli verklighet kring årsskiftet.

hl@sjf.se

Fler avsnitt
Fler videos