Gå direkt till textinnehållet
Pia Rehnquist
Foto: Tor Johnsson

Bonnier News Local-toppen om kritiken: Det minst dåliga beslutet

Sättet som samarbetet med Marieberg Media avslutas på har väckt kritik från fackklubbarna inom Bonnier News Local. ”Jag tror vi har en rätt tuff höst framför oss”, säger Pia Rehnquist som dock inte ser någon annan väg framåt. 

Beskedet om att Bonnier News Local ska sluta använda Marieberg Media för vikarieförsörjning kom som en överraskning tidigare under våren. Det vittnar flera fackklubbar inom Bonnier News Local om. De varnar för att beslutet kan leda till ökad stress och till en förlorad journalistgeneration.

Pia Rehnquist är affärsområdeschef för Bonnier News Local. Hon säger att hon har förståelse för att det finns en oro över hur det ska bli i höst, när Marieberg Media inte längre används för koncernens runt 50 titlar. Men hon ser inte att något annat beslut hade varit möjligt att fatta.

– Vi har försökt tänka ut möjliga lösningar på grundfrågan: Hur kan vi hitta ett bra sätt att jobba med vikarier i vårt stora heterogena affärsområde. Men vi har inte lyckats och då fanns det inte någon annan väg än att ta det här tuffa beslutet, säger hon.

Fackklubbarnas kritik mot beslutet att sluta använda Marieberg Media är mångbottnad. En aspekt handlar om att beskedet, som innebär att 65 fast anställda kommer att få gå, slog ned oväntat. Pia Rehnquist tycker inte att det hade funnits något annat sätt att göra det på.

– Det går inte att kanske fatta ett beslut. Min uppfattning är att ett sådant här beslut måste fattas väldigt tydligt. Min erfarenhet är att varken de berörda medarbetarna eller verksamheten hade mått bättre av den osäkerhet som kommer om beskeden är av typen: Vi kanske ska, vi vet inte riktigt, säger Pia Rehnquist.

Hon menar också att diskussioner har pågått under en längre tid internt.

– Det har varit känt att vi har problem med vikarieförsörjningen. Vi har vuxit och har idag väldigt många små redaktioner som är spridda på många olika orter. Samtidigt har Marieberg Media, av naturliga skäl, sina fast anställda främst på de större orterna. Vi har haft svårt att hitta vikarier till de mindre redaktionerna helt enkelt. Samtidigt har vi haft kostnaden för Medieberg Media.

Utöver problemen med försörjning av vikarier har en ny lag gjort att den som använder personal via bemanningsbolag längre än två år måste betala två månadslöner om de vill fortsätta ta in personen. Det börjar gälla i höst, och har lyfts fram som anledningen till beslutet om Marieberg Media.

– Det har inte varit 100 procentigt avgörande utan huvudargumentet är problemen med försörjningen av vikarier, säger Pia Rehnquist.

Ett alternativ hade varit att ha en övergångsperiod där man försöker hitta andra anställningsformer för de som nu jobbar via Marieberg, istället för att säga upp alla direkt?

– Jag ser inte det framför mig. En grundproblematik är att det inte finns intäkter för att fastanställa mariebergarna. Hade vi kunnat anställa de här personerna i vår ordinarie verksamhet hade vi gjort det.

Ett annat orosmoln kring framtiden är att arbetsbelastningen ska öka på den fasta personalen, när det inte längre finns tillgängliga vikarier.

– Jag tror vi har en rätt tuff höst framför oss. Det kommer att bli en omställningsperiod som kommer att påverka vår verksamhet. Sen är jag trygg i att vi kommer hitta en bra struktur och nya rutiner. För verksamhetens skull är jag inte orolig, även om jag ser att det kommer att bli några röriga månader i höst.

Kan det inte leda till en situation där folk inte kan ta ledigt eller vara sjuka för att det inte finns vikarier?

– Det är fantastiskt att ansvara för en verksamhet med så lojala och engagerade medarbetare som tänker på det sättet, men för mig finns det bara ett svar: Är man sjuk då är man sjuk, och behöver man semester tar man i möjligaste mån semester. Sen är det vi som arbetsgivare som ansvarar för att se över situationen för de som är kvar på arbetsplatsen.

En annan farhåga är att beskedet ska leda till en massflykt från journalistbranschen. De som tidigare varit fast anställda i uppåt tio år kommer framöver att få försöka försörja sig som vikarier under reglerna i LAS.

– Det är absolut en risk jag också kan se. Det är jättetråkigt när man som duktig och engagerad medarbetare känner så. Men mitt jobb är att ta den här verksamheten så stark som möjligt in i framtiden. Här har vi ställts inför ett jättesvårt problem, och jag är trygg i att vi fattat det minst dåliga beslutet. Man måste fråga sig: Vad skulle vi ha gjort istället? Vi har ägnat ett par månader åt det och inte hittat någon annan lösning. Det finns nackdelar med det här, och det beklagar jag.

Samtidigt finns det många vittnesmål om att det är svårt att hitta vikarier. Om de som finns lämnar branschen, skjuter man sig inte i foten då?

– Jag tror vi hade skjutit oss mer i foten om vi inte gjort någonting, eftersom vi står med höga kostnader som vi inte har råd med. Det finns en bred och övergripande utmaning med kompetensförsörjning för hela branschen. Det återstår att se hur stort avbräck det här blir i den frågan. Vi ser att vi har jättemånga sökanden till våra sommarvikariat, det är ett helt annat läge än för bara några år sen. Det sker snabba svängningar i branschen i de här frågorna.

Marieberg Medias klubb har lagt fram ett krav om att de som har varit vikarier via bemanningsbolaget under en längre period ska få förtur till fasta tjänster på redaktionerna framöver. Men Pia Rhenquist tycker inte att det är ett bra upplägg.

– Generellt är jag inte så förtjust i sådana övergripande lösningar, och det är inget vi använder i vår ordinarie verksamhet heller. Jag tänker att de som har varit hos oss länge borde naturligtvis vara högst aktuella när det ska rekryteras ny personal. Men några allmänna löften av det slaget är inte något vi brukar syssla med på Bonnier News.

Att Marieberg Media nu försvinner innebär att varje redaktion själv ska ansvara för vikarier, och då börjar reglerna i LAS att gälla för personalen. Pia Rehnquist säger att hon själv som reporter, innan Marieberg Media grundades, har blivit utlasad från redaktioner.

Kommer ni börja lasa ut?

– Jag förstår att det här är ett tråkigt svar, men det beror på den specifika situationen. Vi kommer kanske inte att lasa in personer på redaktioner där det inte finns ekonomi eller vakanser. Så det är sannolikt att vi kommer att hamna där i vissa fall, även om vi fortfarande inte vet hur saker kommer att bli, säger Pia Rehnquist och fortsätter:

– Att det inte varit så innan har varit ett av de tyngst vägande skälen till att jag varit nöjd med Marieberg Media. Jag tycker det har varit bättre än alternativet att lasa ut.

En lösning som facken ser på problemen är att det inträttas en intern vikariepool, där vikarier anställs på en titel men med ett tillägg för att vara flexibel och jobba där behov uppstår. Tidigare har den modellen använts av Hall Media. Pia Rehnquist ser inte det som ett alternativ.

– Vi har en annan publicistisk strategi än vad man hade tidigare. Vi har många små redaktioner och har haft svårt att få till vikarier. Med en intern bemanningspool kommer vi fortsatt att ha samma problem med rekrytering som vi har haft med Marieberg Media, säger hon.

Kommentarer

Lämna ett svar

Vi hanterar läsarkommentarer som insändare. Regler för kommentarer.

Fler avsnitt
Fler videos