Gå direkt till textinnehållet

TU och public service borde samarbeta i stället för att angripa varandra

TU har visst drivit på för en ökad politisk inblandning i public service. Men vi har alla mest att vinna på att samarbeta i de svåra frågorna, i stället för att angripa varandra. UPPDATERAD

Det här är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Jeanette Gustafsdotter hävdar att TU inte driver på för ökad politisk styrning av public service. Men när det gäller förhandsprövningen, som var det aktuella sammanhanget för min kommentar, är det tvivelsutan så att TU drivit på för en ökad politisk inblandning. En skärpt förhandsprövning där regeringen istället för SVT, SR och UR fattar beslut om tjänster ner på redaktionsnivå (som i fallet med programmet Edit), har varit TUs linje i princip ända sedan systemet infördes. TU har i flera inlagor fört fram detta, de finns praktiskt nog publicerade på TUs hemsida, fritt fram för vem som helst att läsa.

Självklart använder inte TU själva uttrycket ”ökad politisk inblandning” men det är exakt det som är konsekvensen om man för fram att regeringen (som till och med kan bestå av ett enda parti) borde vara den som fattar beslut om exempelvis en programsatsning som Edit, utvecklingen av SVT:s nyhetstjänst eller för all del en receptsajt.

Vi anser att det bör vara riksdagen som efter en öppen och transparent process på ett övergripande plan avgör var gränserna för public service-uppdragen ska gå, public service-bolagen som tolkar och utför det publicistiskt och ett oberoende organ (idag Granskningsnämnden) som överser att vi håller oss inom ramarna.

Även om jag nu är tydlig med min kritik av TU när det gäller public service-frågorna – TU har ju också drivit krav på begränsad publicistisk frihet inom andra områden – så tillhör jag de som tror att branschen skulle ha mer att vinna på att angripa verkliga problem istället för varandra. Medan TU ägnat en stor del av sin kraft åt att under de senaste åren driva begränsningar för public service har public service-företagen konsekvent ställt sig bakom olika former av förbättringar för kommersiella medier. Detta oavsett om det gäller digitalmoms, reklamskatt, en mer balanserad relation till de globala plattformarna eller andra åtgärder som på olika sätt kan underlätta situationen för i synnerhet lokaltidningarna som spelar en så viktig roll för svensk demokrati.

De meningsskiljaktigheter som finns mellan public service och kommersiella tror vi bäst reds ut genom dialog och inte genom rop på politisk intervention eller ökad myndighetsstyrning. I den andan har jag och flera av mina kollegor rest runt i Sverige och haft direktkontakt med flera av TUs medlemmar och andra kommersiella medieaktörer. Våra möten har lett till att vi hittat nya former av samarbeten. Vi har ändrat våra interna processer för att göra det lättare för enskilda lokaltidningar att samproducera eller (mot ersättning) leverera innehåll till oss. Våra samtal med Sveriges Tidskrifter har lett till att SVT tillgängliggjort klipp på nya sätt för tidskrifter och andra att använda. Vi har öppnat upp och tillgängliggjort vår databasjournalistik, ett område där public service och tidningar på ett bra sätt kan komplettera varandra. Vi samarbetar med ett 50-tal tidningar om lokala valkompasser för Sveriges alla kommuner. Vi har lyssnat till kritiken mot vår nyhetsapp och som en direkt följd av det infört regler som tillhör branschens striktaste när det gäller citering och generositet när det gäller att ange ursprunget. Vi har kraftigt ökat videoinnehållet på våra sajter.

Så vill vi fortsätta arbeta med branschen, genom samtal där man lyssnar på varandra och hittar pragmatiska lösningar. Med ömsesidig respekt för varandras roller men också utvecklingsbehov. Och, helst, med en gemensam front mot de som vill politisera medierna, begränsa deras möjligheter att utvecklas eller sänka förtroendet för dem. Oavsett om det är kommersiella medier eller public service som för stunden är i fokus.

                                                      Jimmy Ahlstrand
                                                      strategichef, Sveriges Television

 

Replik från Jeanette Gustafsdotter:

”TU har aldrig påstått att regeringen ska fatta beslut om programsatsningar som Edit och likande. Däremot, helt enligt EU:s regelverk, ska det vara en myndighet. Med tydligt ramverk. Och för övrigt upplever vi att vi redan har en bra dialog och samarbete genom bland annat Utgivarna. Det är tråkigt att Jimmy Ahlstrand inte upplever detsamma.”

Fler avsnitt
Fler videos