Gå direkt till textinnehållet

GRN: Public service borde redovisa sitt utbud på internet tydligare

Granskningsnämndens årliga genomlysning visar att public service-bolagen uppfyller sina uppdrag, men att det finns brister i redovisningen av programverksamheten på nätet.

Granskningsnämnden för radio och tv har genomfört sin årliga genomlysning av SR, SVT och URs public service-redovisningar.

Företagen har arbetat med att förbättra redovisningarna, skriver GRN i ett pressmeddelande. Men nämnden anser fortsatt att flera delar behöver förtydligas, särskilt redovisningen av den programverksamhet på internet som bolagen vill tillgodoräkna sig.

Man efterfrågar också tydligare redovisningar av vilka nya samarbeten som public service-företagen sökt med varandra för att öka effektivitet och produktivitet.

I årets redovisning har SVT visat att företaget tar hänsyn till andra nyhetsmediers konkurrensförutsättningar och att det är en faktor som har betydelse vid utvecklingen av företagets nyhetsverksamhet, skriver GRN vidare.

SVT har även på ett tydligare sätt än tidigare beskrivit hur företaget har ett fokus på rörlig bild i sin nyhetsverksamhet på internet.

Fler avsnitt
Fler videos