Gå direkt till textinnehållet

TU och SJF debatterar vem som är modernast

FACKLIGT Journalistförbundet biter sig styvnackat fast vid det gamla, hävdar Tidningsutgivarnas förhandlingschef och vice VD Bertil Dejke i en debattartikel i förra numret av Pressens Tidning.

FACKLIGT Journalistförbundet biter sig styvnackat fast vid det gamla, hävdar Tidningsutgivarnas förhandlingschef och vice VD Bertil Dejke i en debattartikel i förra numret av Pressens Tidning.

TUs framtidsvisioner består i slutänden alltid av försämringar av arbetsrätten, journalisternas upphovsrätt, lönebildning och arbetstider, kontrar SJFs ordförande Håkan Carlson i sitt svar.

Bertil Dejke driver i sin debattartikel tesen att den traditionella förhandlingskulturen riskerar att skada både företagens och de anställdas intressen, något som SJF inte förstått.

TUs förhandlingschef pläderar för en omfattande modernisering av regelsystemet, bland annat så att kollektivavtalen förenklas och blir lättare för de berörda att läsa och tillämpa. Dejke föreslår även en satsning på fortbildning av personal, och förändringar av lönebildningsmodeller, arbetstids- och anställningsformer, turordningsregler och pensionsregler.

Dejke anser också att tidningsföretagen i princip fritt ska kunna använda material som journalister framställer inom ramen för anställningen.

Håkan Carlson skriver i sitt svar:

”För oss som facklig organisation är det självklart att de anställdas intressen måste komma före tidningarnas aktieägares, men lika självklart är det också att det som gynnar företagen också gynnar de anställda.”

Carlson påminner också om att SJF ensamt eller i samverkan med TU och andra flera gånger tagit strid för att bevara mångfalden inom medierna, och mot ingrepp i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Carlson inbjuder TU till samtal om tidningsföretagens framtid på mediemarknaden, och hoppas att ”varken ideologiska eller historiska blockeringar ska hindra arbetsgivarna från att delta i den viktiga diskussionen”.

Fler videos
Fler avsnitt