Gå direkt till textinnehållet

Per T Ohlsson: Olämpligt att Fredriksson är med i TUs styrelse

—Om det skulle vara så att Stig Fredriksson hindrat de egna journalisterna från att granska Herenco tycker jag att det är olämpligt att han är med i Tidningsutgivarnas styrelse.Det säger Per T Ohlsson, politisk chefredaktör vid Sydsvenska Dagbladet.

—Om det skulle vara så att Stig Fredriksson hindrat de egna journalisterna från att granska Herenco tycker jag att det är olämpligt att han är med i Tidningsutgivarnas styrelse.

Det säger Per T Ohlsson, politisk chefredaktör vid Sydsvenska Dagbladet.

Stig Fredriksson sitter med i styrelsen för TU. Enligt TUs stadgar ska föreningen värna yttrande- och tryckfriheten.

Annons Annons

—Om man blockerar journalisterna i sin egen tidning från att skriva om vissa saker så är det lite märkligt om man samtidigt är någon slags uttolkare av vad utgivareansvaret innebär, menar Per T Ohlsson.

Mats Svegfors, ordförande i TU, håller inte med.

—Ansvarige utgivaren råder själv över tidningens innehåll och som ordförande i TU har jag inga synpunkter på hur en enskild ledamot förvaltar sitt ansvarig utgivarskap.

Då måste det innebära att det är OK att sitta med i TUs styrelse även om man motarbetar tryckfriheten.

—Tryckfrihetens essens utgörs av de fria tidningarnas rätt att publicera det de vill och det bärs upp av ansvarig utgivarskapet. Det vore säreget om TU gjorde sig till en publicistisk överprövningsmyndighet, svarar Mats Svegfors.

Även Hans Bergström, chefredaktör på DN och ledamot i TU, betonar att TU inte kan lägga sig i vad en tidning väljer att inte publicera.

Hur agerar DN om känsliga affärer uppdagas inom företaget?

—För DNs del gäller att vi skriver om förhållanden i den egna koncernen om de har allmänintresse. Vi ser det som en trovärdighetsfråga i förhållande till läsarna.

Peter Persson, (s), kommunalråd i Jönköping, är kritisk till att journalisterna på JP inte får granska Herencokoncernens affärer.

—Man ställer sig då frågan om tidningen av intresseskäl avstår från att skildra även andra samhällsfrågor. Om en tidning med närmast monopolställning avstår från att skriva om vissa saker blir jag rädd, det är en fråga som rör demokratin.

Peter Persson menar att den skatteaffär där Herencos vice VD förekommer ska fram i ljuset.

—Det är något vi läsare bör få veta. En tidning producerar information och värderingar och det är viktigt att även den granskas.

Enligt journalistikprofessor Lennart Weibull är det en gammal partipresstradition att inte skriva negativt om den egna verksamheten.

—Man ser tidningen som en part, som ett opinionsorgan.

Gör tidningen något på det ekonomiska fältet är det kopplat till tidningen som ett opinionsorgan och inte som till vilket annat företag som helst.

—I dagens läge är det något anmärkningsvärt om tidningar agerar så här. Man kräver öppenhet av andra och man borde då själv reagera med öppenhet.

Herenco AB äger följande tidningar: Jönköpings-Posten, Smålands-Tidningen/Smålands Dagblad, Vetlanda-Posten, Tranås Tidning, Värnamo Nyheter, Smålänningen, Falköpings Tidning, Västgöta-Bladet, Skövde Nyheter och Skaraborgs Läns Tidning.

Herenco AB äger även betydande aktieposter i Östgöta Correspondenten, Sydsvenska Dagbladet och Stavanger Aftenblad.

Fler avsnitt
Fler videos