FOTO: Tor Johnsson

Storbråk på UR efter Journalistens reportage

2 oktober, 2017

Krisen på UR 37 producenter och projektledare på UR protesterar i brev till VD Christel Tholse Willers. ”Det är en misstroendeförklaring mot ledningen”, säger en medarbetare.

Efter Journalistens reportage om omorganisationen på Utbildningsradion i förra veckan har ledningen haft flera krismöten. Ledningen har som direkt följd av reportaget skickat direktiv till mellancheferna i form av ett fråga-svar-formulär. Tanken är att chefer som kontaktas av andra medier ska kunna använda formuläret som ett stöd när de svarar på frågor.

I formuläret skriver bland annat ledningen:

”Vad har ni att säga om att medarbetare vittnar om att många mår väldigt dåligt och blir sjukskrivna?
Vi vet att det är flera medarbetare som inte mår bra just nu. Vi är mitt inne i omställningen och vi arbetar mycket med samtal, stöd och öppen dialog på olika sätt. Vi kämpar med detta och kan absolut göra mer. Förändring är svårt. Det tar tid och alla tycker inte lika.”

Dessutom har URs VD Christel Tholse Willers skrivit ett brev på URs intranät där hon bland annat uppger att beslutsmakten inom UR i och med omorganisationen flyttas från chefer och ledare ”till team och medborgare som jobbar mycket närmare och i dialog med användarna”.

VD Christel Tholse Willers har också skrivit en replik till Journalistens reportage och till Helena Gierttas ledare i ämnet, på Journalistens debattsida. Där skriver hon bland annat: ”Visionen och syftet med omorganisationen är att framtidssäkra UR med användarna i fokus i ett samhälle som förändras allt snabbare."

Formuläret och det interna VD-brevet har väckt starka reaktioner bland URs journalister. 37 producenter och projektledare, vilket är nästan samtliga, har nu skrivit ett öppet brev till VD Christel Tholse Willers. Brevet har publicerats på URs intranät.

UR-medarbetare som Journalisten pratat med anser det handlar om en ”öppen misstroendeförklaring” mot ledningen.

I brevet skriver de 37 undertecknarna bland annat att VDs svar på kritiken som framförts i Journalistens reportage är en ”förminskning” av synpunkter som medarbetare framför under lång tid. I en direkt fråga till VD vill de också veta när de få jobba med det de faktiskt är på UR för att göra. 

Journalisten har fått tillgång till det öppna brevet, som följer här:

Från producenter och projektledare

Vi läser ditt svar på kritiken som kollegor och UR-medarbetare för fram i tidningen Journalisten. Det som slår oss är att svaret inte är något svar. Det är snarare ett förminskande av synpunkter som har framförts under lång tid av flertalet medarbetare – inte bara i den aktuella artikeln. Kritiken handlar inte om att det är svårt att förändras. Kritiken handlar om att den nya organisationsstrukturen totalt saknar publicistiskt perspektiv. Strukturen skapar dessutom för många medarbetare en arbetsmiljö utan sammanhang, tillhörighet och gemenskap.

Vi vill alla att UR ska bli bättre på att möta användarna i en digital kontext, producera relevant innehåll och erbjuda attraktiva, tydliga och tillgängliga tjänster även i framtiden. Vi vill alla bidra till ett starkt public service-utbud som står oberoende och fritt från kommersiella och politiska intressen. Men det arbetet görs inte av sig själv, med beställningar via ett intranät, en omöjlig bemanningsprocess och KC-grupper [kompetenscentrum-grupper reds anm] som varken stärker våra yrkeskompetenser eller utvecklar kärnverksamheten. Vi har gång på gång påtalat brister i modellen, men ledningens svar är alltid detsamma. ”Förändring gör ont.” Nej, vi tror inte att det behöver göra ont. Många goda idéer har resulterat i något som inte fungerar i praktiken. Varför kan inte ni visa lite förändringsbenägenhet själva? Varför dessa språkliga piruetter kring mål och mening med UR? Det är ju faktiskt inte det som kritiseras.

Du skriver: ”Beslutsmakt flyttas från chefer och ledare till team och medborgare som jobbar mycket närmare och i dialog med användarna.” Vi har förstått att detta är ambitionen, men efter sju månader med den nya organisationen kan vi konstatera att det har blivit precis tvärtom. Beslut fattas i slutna rum och riktlinjer om URs utbud skrivs utan dialog med programpersonal i företaget. Makten har aldrig varit så långt ifrån medarbetarna som i dag.

När ska vi få jobba, handfast, med det vi faktiskt är här för att göra, och som vi konkret och konstruktivt försökt kommunicera våra behov kring? Nämligen, att i en publicistiskt stark och kreativ miljö fokusera på att utveckla och producera allt det som användarna och avgiftsbetalarna behöver av oss? Det vill vi att du som VD gör klart och tydligt för oss.

[...]


Läs mer: Processtopp på UR efter kritiken.

Krisen på UR

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies