FOTO: Tor Johnsson

ST publicerade känsliga uppgifter om försvunnen

27 november, 2020

MEN-beslut Sundsvalls Tidning bröt mot god publicistisk sed när tidningen publicerade uppgifter om en försvunnen ung mans tidigare missbruk.

Flera rikstäckande medier publicerade i våras uppgifter om sökandet som pågick efter en ung man som försvunnit i ett naturområde. Bland annat rapporterade Aftonbladet om försvinnandet, och publicerade mannens förnamn och bild.

När Sundsvalls Tidning rapporterade om försvinnandet var mannen helt anonymiserad. Tidningen skrev om sökinsatserna, och rapporterade även att mannen tidigare haft problem med droger och blivit dömd för narkitikabrott.

Mannens pappa anmälde STs publicering. Han menade att mannens identitet blev känd eftersom andra medier gått ut med namn och bild. Informationen om mannens tidigare drogproblem och brottslighet var irrelevant, skadande och kränkande för den försvunne mannen, menade anmälaren.

Dessutom hade tidningen skrivit att mannen var dömd för narkotikabrott, medan det korrekta var ringa narkotikabrott.

ST svarade bland annat att mannens försvinnande i ett populärt friluftsområde skapade oro hos lokalbefolkningen och att det därför var viktigt att ge en så bred bild som möjligt och sätta in försvinnandet i ett sammanhang. Där ingick att berätta om mannens bakgrund.

Allmänhetens Medieombudsman konstaterar att ST publicerade de känsliga uppgifterna om mannen i ett läge då andra medier hade publicerat hans förnamn och bild. Uppgifterna i ST var anonymiserade, men måste ändå ha varit tillräckliga för att en stor krets av personer skulle förstå vem det handlade om, menar MO.

Personer som inte känt till hans bakgrund fick därmed kännedom om för honom skadande uppgifter. MO konstaterar också att mannens bakgrund enligt polisen inte haft någon avgörande betydelse i försvinnandet. ”Tvärtom utpekades han med de negativa uppgifterna utan något starkt allmänintresse”, skriver MO.

Mediernas etiknämnd delar MOs bedömning: Sundsvalls Tidning har orsakat mannen en oförsvarlig publicitetsskada.

MEN-beslut

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies