Gå direkt till textinnehållet

HD prövar förtalsdomen mot Dagerlind

Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i målet där högerpopulistiska Samnytts utgivare Mats Dagerlind dömts för grovt förtal av en DN-journalist.

I juni fastställde Svea hovrätt tingsrättens dom och dömde Mats Dagerlind för yttrandefrihetsbrottet grovt förtal. Dagerlind dömdes till villkorlig dom och 40 dagsböter – totalt 14 800 kronor – för att grovt ha förtalat DN-journalisten Saeed Alnahaal genom att i en artikel ha pekat ut honom som ”misstänkt jihadist”.

Mats Dagerlind överklagade hovrättsdomen till HD. Enligt överklagandet har hovrätten gjort en alltför långtgående tolkning av uttalandena i Samnytts artikel. Dagerlinds advokat vill att HD ska klargöra hur långt domstolarnas tolkningsutrymme sträcker sig.

Att HD beviljar prövningstillstånd är ovanligt, bara 2-3 procent av de inkomna målen prövas av domstolen.

Annons Annons
Fler avsnitt
Fler videos