Gå direkt till textinnehållet

Rapport: EU lever inte alltid upp till sina fina ord om pressfriheten

Framstegen vad gäller pressfriheten inom EU-länderna hänger på en skör tråd, enligt en rapport från Committee to Protect Journalists (CPJ).

De senaste åren har flera policybeslut för ökad pressfrihet och viktiga steg mot reformer, som det uppmärksammade SLAPP-direktivet, tagits inom EU.

Samtidigt hindrar EU inte sällan tillgång till information av allmänt intresse, kritiserar CPJ i rapporten Fragile progress som Journalisten har tagit del av.

Det finns helt enkelt ett glapp mellan de demokratiska idealen inom unionen och det arbete som faktiskt utförs när det gäller pressfriheten, skriver CPJ.

En anledning till det är att framstegen bygger på den politiska välviljan hos de 27 medlemsstaterna, vilket gör att även om Bryssel driver på förändringar så saknas det ibland rätt åtgärder från medlemsländerna för att åstadkomma faktiska förändringar.

Oberoende medier är under attack. För att EU-reformerna ska fungera så behöver medlemsländerna agera. Och kanske viktigast av allt, de behöver förtjäna journalistikens förtroende“, säger Tom Gibson, CPJs EU-representant i ett pressmeddelande.

CPJ rekommenderar nu att EU vidtar en rad åtgärder:

● Se över EU-lagstiftning och policys som försvårar arbetet för journalister.

● Se till att de pressfrihetsreformer som väntas inom EU, som European Media Freedom Act (EMFA) och anti-SLAPP-lagarna är tillräckligt robusta.

● Fortsätta att visa internationellt ledarskap genom nödhjälp för journalister i riskzoner.

Fler avsnitt
Fler videos