Gå direkt till textinnehållet

Journalistklubbar om avtalsrörelsen: ”Det finns alltid en strejkvilja när det kommer till löner”

Årets avtalsrörelse som rör journalister går in i en avgörande fas den här veckan. Arbetsgivarsidan har tidigare presenterat ett avtalsförslag om dispositiva avtal, vilket upprör flera medlemmar. Journalisten har ringt runt till fyra journalistklubbar för att ta pulsen på kampviljan.

Hur strejkviljan ser ut ”på golvet”, om det skulle gå så långt, är ännu oklart, menar Thomas Berglund, ordförande i Svenska Dagbladets journalistklubb, som har ett hundratal medlemmar:

– Dagspressdistriktet har haft ett antal möten, och vi är stridsvilliga. Men det är svårare att säga hur stämningen är på Svenska Dagbladets redaktion. Det kommer man nog inte att veta förrän det blir allvar. Rent allmänt är engagemanget inte jättestort i de här frågorna. Alla är så upptagna av sin vardag, så vilken vilja det finns att gå ut i strejk är svårt att säga ännu.

Annons Annons

Thomas Berglund, Svenska Dagbladets journalistklubb.

Enligt Thomas Berglund har viljan att strejka hos relativt välbetalda storstadsjournalister inte historiskt varit jättestor.

– Skulle vi komma dithän är det bara att hoppas att den solidariteten finns.

Thomas Berglund tycker att det är hög tid att förbundet och förhandlingsdelegationerna sätter ner foten kring krav som motparten kommit med, rörande bland annat dispositiva avtal, som Journalisten berättade om förra veckan.

– Motparten har kommit med förslag som man inte tror är sanna. Vi har en arbetsgivarorganisation som längtar tillbaka till en situation på arbetsmarknaden som fanns för hundra år sedan. Man föreslår sifferlösa avtal, man vill ha dispositiva avtal … Man tror inte riktigt att de menar allvar med förslagen. Ska allting avgöras lokalt, då måste man ha rätt att strejka lokalt. Det finns otroligt mycket i dagens system som gynnar dem, mer än vad det gynnar oss på arbetstagarsidan.

Annika Boltegård, ordförande för journalistklubben på LRF Media, som omfattas av avtalsområdet för tidskrifter, skriver i ett mejl:

”Vi skickade ut en enkät till våra medlemmar och alla som svarade är mycket upprörda över arbetsgivarsidans förslag om dispositiva avtal. De ser det som ett verkligt skambud och tycker att förbundet ska göra allt som går för att förhindra det, inklusive strejk!”

Johanna Lindblad Ahl, Sveriges Radios journalistklubb.

Johanna Lindblad Ahl, ordförande för journalistklubben på Sveriges Radio meddelar att stämningen där just nu är ganska lugn.

– Många går och väntar på att avtalet ska bli klart. Från våra medlemmar fanns från början förhoppningar om ännu högre tal än märket nu landade i även om man i stort kanske insåg att det inte skulle bli realitet. Så när industrimärket kom så finns en stark förväntan att märket också ska följas.

– Jag skulle säga att det alltid finns en strejkvilja när det kommer till löner och i högsta grad om det är så att Medieföretagen inte vill ge märket.

Victoria Banozic är ordförande för TV4s journalistklubb, som omfattas av avtalsområdet etermedier, och skriver i ett mejl att det på TV4 inte pratats mycket avtalskrav överhuvudtaget. Detta eftersom TV4 har ett eget lokalt avtal som eventuellt ska förhandlas om framöver, vilket är det som berör de anställda mest.
 

Fakta

Slutförhandling om dagspressavtalet

Under veckan genomför Journalistförbundet och Medieföretagen slutförhandling om det centrala kollektivavtalet för dagspressjournalister, inklusive löneavtalet, som brukar vara samma för samtliga fem avtal.
Om inte en överenskommelse nås under veckan kan Journalistförbundet varsla om stridsåtgärder, till exempel strejk.
Senaste gången förbundet gick ut i strejk var 2007.

Fler avsnitt
Fler videos