Oro på lärartidningar
efter konsultrapport

18 oktober, 2017

Journalistklubben vid Lärarförbundet som organiserar 30 journalister på fyra redaktioner och tolv tidningar inklusive Lärarnas Tidning, kritiserar en konsultrapport beställd av Lärarförbundets styrelse.

Rapporten som är utförd av kommunikationsbyrån Reformklubben ingår i en översyn av Lärarförbundets kommunikation. I den nya inriktningen ingår att ”kommunikationen ger en attraktiv bild av förbundet”.

Enligt konsultrapporten bör Lärarförbundet se till att de egna tidningarna ”beskriver förbundet på ett positivt sätt”.

I rapporten går konsulten också igenom innehåll och budget för tidningarna.

Journalistklubben anser att rapporten innehåller felaktigheter, när det gäller kostnader och intäkter. I den kritik som klubben tillställt förbundsstyrelsen skriver klubbstyrelsen vidare att rapporten ”blandar ihop begreppen information, kommunikation och journalistik”.

– Vi är oroliga dels för att man vill lägga ned enskilda tidningar, dels för att vi ska förlora vår oberoende ställning, säger Niklas Arevik, klubbordförande.

Lena Durfors, biträdande kanslichef på Lärarförbundet, har förståelse för att översynen väcker oro:

– Det som händer nu är att vi gör en genomlysning av vår samlade kommunikation till medlemmarna, inklusive tidningarna. Vi har valt att anlita en extern konsult för att göra den genomlysningen. Oavsett vilken del av verksamheten man genomlyser kommer det att skapa oro, men inga beslut är fattade. Vi kommer naturligtvis att samtala och förhandla med våra lokala klubbar om det skulle bli fråga om några förändringar, vi har ett mycket bra samarbete med klubbarna, säger Lena Durfors.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies