Gå direkt till textinnehållet

Oro på Marieberg Media när uppdragen blir färre

Anställda på Marieberg Media vittnar om att det blivit färre vikariat och att oro nu sprids bland de bemanningsanställda. Bilden bekräftas av fackklubben. ”Det är många funderingar bland våra medlemmar. Det märks ju i folks plånböcker när det blir färre uppdrag”, säger Marieberg Medias fackklubbsordförande Julia Kråklind.

Färre vikariat, och kortare kontrakt. Så upplever vikarierna som går via Bonnier News bemanningsbolag Marieberg Media hösten. Och det finns nu en oro bland medlemmarna för utvecklingen framöver. 

– Många som tidigare haft längre vikariat blir nu så kallade ambulerande journalister. Det betyder i princip att man blir inringd dag för dag, säger Julia Kråklind och fortsätter:

– Jag vet att det finns en del som tröttnat på osäkerheten, som känner att det inte funkar att försörja sig när det inte blir långsiktigt. De har sökt sig till andra företag, vilket såklart är tråkigt men också förståeligt.

Det har inte kommit några besked om nedskärningar på Marieberg Media, men det minskade vikariebehovet märks över hela landet, säger Julia Kråklind (bilden). Enligt henne har personalen fått information från Bonnier News ledning att det kommer hållas hårdare i pengarna under hösten. 

– Det vi fått veta är att det inte är totalt vikariestopp men att man inte ska ta in lika många vikarier. Det behövs sparas pengar och därför tar man inte in vikarier automatiskt när någon är sjuk, och om någon är ledig i fem dagar kanske man tar in vikarie i två av dagarna. 

Fackklubben har fått många samtal från medlemmar som undrar kring sin situation. 

– En medlem som jag pratade med har haft sammanhängande vikariat i 2,5 år, men nu i september fick hon inte ett enda arbetspass och hittills i oktober har hon fått sex dagar. Det är en tuff situation och jag har själv märkt av att det finns färre vikariat nu än tidigare, säger Julia Kråklind.

För de som är fastanställda på Marieberg Media utgår en grundlön, som är lägre än den vanliga lönen, även för de dagar de inte jobbar. Men för de som går på timvikariat blir det ingen sådan ersättning när jobben minskar. 

Mathias Gurestam är verksamhetschef på Marieberg Media. Även han ser att det blivit färre vikariat den senaste tiden. 

– De ökade kostnader har skapat en ökad försiktighet hos våra kunder, är min känsla. Just nu är det lite mer avvaktande från kunderna och det påverkar oss, säger han. 

Marieberg Media ägs av Bonnier News och lejonparten av kunderna är Bonnierägda titlar, men även andra bolag finns bland deras kunder. 

– Det vi ser är att det främst är de akuta, lite kortare, inhoppen som har minskat. Det betyder att den största påverkan är på de som arbetar på timmar, som inte i lika hög utsträckning hoppar in på kortare vikariat, säger Mathias Gurestam. 

Eftersom de timanställda inte har någon garantilön innebär den besparingen på redaktionerna ingen kostnad för Marieberg Media. 

– Vi har inte behövt göra några uppsägningar eller liknande. Däremot finns en viss påverkan på att uppdragen är lite kortare, att fler behöver ambulera och så. Men det stora vi har sett är att inhoppen minskar.  

Mathias Gurestam vill inte gå in på varför redaktionerna tar in färre vikarier. 

– Det kan skilja sig mellan de olika redaktionerna och vi har inte alltid koll på varför de tar in vikarier. Men kopplingen är att kostnader ökar och att man då är försiktigare, säger han. 

Mathias Gurestam säger att han har förståelse för att de anställda kan känna oro i det här läget. 

– Branschen är försiktig just nu och det kommer flera sparpaket, så att det skapar oro har jag respekt för. 

Kan du utesluta att det blir sparpaket hos er framöver?
– Det kan jag inte svara på. Vi försöker hela tiden känna in hur våra kunder har det för att vi ska vara rätt organiserade. Det har historiskt varit svårt att förutspå hur kundens situation ska påverka oss. Ibland kan det bli tvärtom, att om kunderna har det tufft så kan det få en positiv inverkan på oss. Så jag kan inte förutse hur det här kommer påverka oss, säger Mathias Gurestam. 

Läs också: Bonnier News vd: Inte aktuellt med stort sparpaket

Fler videos
Fler avsnitt