Gå direkt till textinnehållet

MO: ”Pandemin har tagit resurser från granskande journalistik”

Från ett rekordår 2019 föll anmälningarna till Medieombudsmannen med en fjärdedel. Flest anmälningar gjordes mot SVT med 81, före Expressen på 76, och TV4 på 31 stycken.

2019 fick Allmänhetens Pressombudsman, PO, in rekordantalet 632 stycken anmälningar.

Inför övergången till Allmänhetens Medieombudsman förväntade man sig att antalet anmälningar skulle fortsätta uppåt. Ganska naturligt eftersom nu också SVT, UR, TV4 och SR kan prövas. 

Men så blev det inte. Anmälningarna föll till 470, en nedgång med en fjärdedel.

Inledningsvis uteblev i det närmaste anmälningarna mot etermediabolagen, samtidigt som antalet anmälningar mot såväl dagstidningar som tidskrifter bromsade in, skriver MO och Mediernas Etiknämnd i sin årsberättelse.

– Det är en kombination av hur corona påverkar samhället och journalistiken och att pressombudsmannen har blivit Medieombudsmannen istället. Jag har egentligen inga bevis för det, men om du frågar vad jag tror så har det påverkat folks möjlighet att hitta till oss. Att vi nu ser en ökande trend i anmälningar igen, och är uppe i samma takt som innan, talar för det, säger Ola Sigvardsson till Journalisten. 

2019 fick PO in 439 anmälningar mot dagspress. Under 2020 sjönk det till 279, en minskning med 36 procent.
 
Den vikande trenden var stark också för tidskrifterna. Anmälningarna sjönk från 27 till rekordlåga 6, ned med hela 78 procent. 

De frivilligt anslutna webbtidningarna halverades från 22 anmälningar 2019 till 11 under 2020. 

När det kommer till flest anmälningar ligger SVT på första plats med 81 anmälningar, före Expressen på 76 och TV4 på 31.

SVT anmäls mest, hur mycket påverkar den attityd som finns hos vissa grupper mot public service? Är man mer påpassad där?
– Jag kan inte säga att jag har noterat någon sådan tendens utan tror snarare det beror på tv-mediets genomslagskraft. Det är lätt att människor känner sig kränkta och vill protestera på något sätt. TV4 ligger också högt i antal anmälningar, säger Ola Sigvardsson.

Under 2020 har fokus, även i lokal press, legat på bevakning av olika aspekter av pandemin. Du är i årsberättelsen inne på att den typ av granskande journalistik där enskilda pekas ut har påverkats. Vad är det du ser?
– I och med att så mycket fokus, även lokalt, har handlat om att rapportera om effekterna av pandemin så får jag en känsla av att den traditionella grävande journalistiken fått stå tillbaka något. Det är såklart också så att det finns en del av pandemibevakningen som tittar på enskilda makthavare, men jag har en känsla av att pandemin har tagit resurser från den granskande journalistiken. 

Det står också klart att allt fler anmälare väljer att låta sig företrädas av advokater eller andra jurister. 

Under 2020 använde sig 16 anmälare av advokat som ombud. För MO leder det inte minst till att ärenden får en mycket större omfattning och ett stort antal yttranden. 

– Dels är det oftast mer komplicerade ärenden i grunden där advokater blir inblandade. Men det finns också en tendens att de lyfter fram saker som inte är centrala i den etiska bedömningen av ett ärende, därför kan det också ta mycket längre tid att behandla ett ärende. Allt blir mer komplicerat och utredningsmaterialet onödigt omfattande. 
 
– För oss tar det också betydligt längre tid att göra en bedömning av ett timslångt tv-program om du jämför med en artikel i en dagstidning. Att skriva beslutet angående en artikel i en dagstidning kan ta ett par dagar, medan ett timslångt tv-program i värsta fall kan ta flera veckor. Det är ingen överraskning för oss, vi visste att det skulle bli så, men det är intressant att det också slog in, fortsätter Sigvardsson.

Ola Sigvardsson. Foto: Tor Johnsson.

Under 2020 fälldes en tidning för grovt brott, det handlar om Nya Tider som fälldes för att de publicerade namnet på en ung kvinna tillsammans med uppgifter om allvarlig brottslighet och känsliga personliga omständigheter. 

Tidningens webbpublicering prövades inte eftersom dess hemsida inte var ansluten till det medieetiska systemet. 

Nya Tider valde bort att publicera beslutet från Mediernas Etiknämnd. Samma sak hände när tidningen för några månader sedan fälldes för en annan publicering, denna gång för brott av normalgraden. 

I september 2020 anslöt Nya Tider frivilligt sin webbplats till det medieetiska systemet.

Vad hoppas du på av det medieetiska året 2021?
– Svenska medier kan vara stolta över att man har en traditionellt försiktig hållning när det gäller att publicera nedsättande uppgifter om enskilda personer, och det är en tradition jag gärna ser växer sig än starkare. 
 
Du går i pension sista mars. Vad minns du bäst av dina tio år som PO/MO?
– Ska jag lyfta fram en enda sak så är det anmälningarna kring Metoo. Det var ofta väldigt komplicerat eftersom man inte hade någon tidigare erfarenhet att luta sig mot i de frågeställningarna. Vi hade dels en rörelse som är betydande och viktig, men samtidigt övertramp. Jag ägnade säkert ett år åt att nästan bara syssla med frågeställningarna runt Metoo. Av de 40 anmälningarna som kom in ledde 25 till fällningar, vilket är väldigt högt. 

Fler avsnitt
Fler videos