Gå direkt till textinnehållet

Manifest för ökad insyn

Journalistkongressen ställde sig bakom ett öppenhetsmanifest som ska presenteras under Almedalsveckan i Visby i juli. Manifestet innehåller fem krav på ökad insyn:

Journalistkongressen ställde sig bakom ett öppenhetsmanifest som ska presenteras under Almedalsveckan i Visby i juli. Manifestet innehåller fem krav på ökad insyn:

— Sekretesslagen åter in i Tryckfrihetsförordningen.

Grundlagens anda, att tryck- och yttrandefriheten ska vara regel, upprätthålls bäst om sekretessen regleras i TF.

Annons Annons

— Avskaffa kravet på prövningstillstånd för mål om offentlighet och sekretess.

Införandet av prövningstillstånd har lett till minskad insyn. All erfarenhet visar att högre instans generellt är öppnare än lägre.

— Meddelarskydd för alla anställda.

Det finns många exempel på privatanställda som sparkats efter att ha berättat om missförhållanden. Stärk yttrandefrihetens ställning i anställningen.

— Offentlighetsprincipen ska gälla i alla bolag som arbetar åt det offentliga.

Den offentliga upphandlingen måste kunna granskas i alla led.

— Obligatorisk utbildning om offentlighetsprincipen.

All personal måste känna till den viktiga offentlighetsprincipen, inte bara chefer.

Fler avsnitt
Fler videos