Gå direkt till textinnehållet

Samnytt fälls vid fyra tillfällen för att ha brutit mot god publicistisk sed – anklagar MO för jäv

Högerpopulistiska Samnytt fälls för att ha brutit mot god publicistisk sed vid fyra publiceringar, vid fyra olika tillfällen. För att se nämndens beslut som legitima kräver Samnytt bland annat en skriftlig garanti på att man i framtiden kan komma att få en egen representant i nämnden. De anklagar också MO, Caspar Opitz, för jäv. Anklagelserna tillbakavisas av Caspar Opitz.

När Mediernas etiknämnd nu offentliggör sina sista beslut inför sommaren står det klart att Samnytt fälls för fyra publiceringar, vid fyra olika tillfällen.

En av fällningarna handlar om en publicering där Samnytt skriver om en namngiven ”SVT-reporter”, tillika syrisk flykting, som har åkt till Syrien på semester. Samtidigt ska reportern ha spridit islamistisk propaganda genom sina konton på sociala medier, enligt Samnytt.

Publiceringen anmäldes av den utpekade som under den här perioden haft en tio veckor lång praktik på en lokal SVT- redaktion i samband med sina journaliststudier.

Annons Annons

Journaliststudenten menar att anklagelserna om att hen sprider islamisk propaganda är helt felaktiga. Artikeln hade orsakat en stor mängd hat på sociala medier mot hen samt hotbrev som skickats till hemmet.

Samnytt bestrider och menar att det finns skärmdumpar av hur anmälaren spred material som de anser vara från en radikal muslimsk predikant.

Anmälaren hade vid flera tillfällen gått ut offentligt på Facebook och berättat om sin semesterresa till Syrien och som reporter åt SR och SVT hade anmälaren stor makt och kunde därför bli föremål för granskning, menar Samnytt.

MO anser att det inte funnits något allmänintresse som motiverar ett sådant intrång i privatlivet. MO påpekar att anmälaren inte har varit anställd eller uppdragstagare åt SVT, utan varit där i egenskap av praktikant inom ramen för sin journalistutbildning.

MEN går på MO:s linje och anser att Samnytt ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Så sent som för en vecka sedan rapporterade Journalisten om hovrättens beslut att fastställa domen mot Samnytts ansvarige utgivare Mats Dagerlind, för grovt förtal av en DN-journalist.

I sitt svar till nämnden skriver Samnytt att de anför jäv mot MO Caspar Opitz, som kan kopplas till samma händelse. Detta eftersom han ”bl.a. i egenskap av redaktionschef på Dagens Nyheter varit drivande i ett förtalsmål mot Samnytt avseende en av Dagens Nyheters anställda”.

Med hänvisning till detta bör MO fråntas ärendet, menar Samnytt. De skriver också att man förutsätter att ingen av de representanter som kommer från SVT och SR tillåts medverka i nämndens beslut.

”Slutligen kräver Samnytt, för att MEN:s beslut ska kunna betraktas som legitima, att man får en skriftlig garanti för att Samnytt och Samnytts medarbetare beviljas medlemskap i Journalistförbundet, Tidningsutgivarna och Publicistklubben och framgent kan komma i fråga för att ha en representant i nämnden”, skriver de.

I sitt svar hänvisar nämnden till stadgarna där man slår fast att vid behandlingen av ett publiceringsärende så får inte någon som företräder eller är anställd hos det publicerande företaget delta. Man ska också vara uppmärksamma på jäv- eller intressekonflikter som kan skada förtroendet.

”Vad Samnytt har anfört grundar inte jäv eller utgör annan väsentlig intressekonflikt avseende de ledamöter som är utsedda av SVT och SR. Övriga frågor som Samnytt har väckt är inte något som ingår i nämndens mandat”, skriver de.

Caspar Opitz säger till Journalisten att Samnytt granskas under samma premisser som alla andra ansluta medier. Anklagelserna om jäv tillbakavisar han.

– Jag är inte jävig och slutade på DN långt innan den rättegången hölls. Vi bedömer alla efter samma kriterier, säger han.

Kan Samnytt vara kvar i det medieetiska systemet?

– Ja de kan de, man blir inte utkastad bara för att man klagar på systemet, även om vi inte tycker att de har fog för vad som påstås. Frågan är om de verkligen vill vara med, jag tycker mig ha läst på deras sajt att de egentligen inte vill. Det är i så fall synd, att de inte vill följa de etiska riktlinjer som branschen i övrigt är överens om, säger Caspar Opitz.

– Exempelvis det här att man vill vara med i Journalistförbundet och Publicistklubben. Det är inte något som jag kan fatta beslut om, de får man ta med de organisationer det gäller, fortsätter han.

Caspar Opitz: Foto Tor Johnsson.

Om de nu är så kritiska till systemet, varför är de med?

– En del har varit att man då kan få ta del av statliga mediestöden. Det kanske finns alternativmedier som känner att man är med för att man vill ta ansvar och bedriva en god medieetik, det är ju det vanliga skälet till att man vill vara med här, men det vet inte jag.

Efter Mats Svegfors förslag, som kom förra veckan, ser det ut som att mediestöden kan förändras 2024. Bland annat kan kravet på att man ska bedriva en god pressetik för att få ta del av stöden försvinna.

Caspar Opitz tror att det, om det blir så, kan betyda att en del alternativmedier inte längre vill vara kvar:

–  Varför ska man vara med i en klubb vars regler man inte vill följa?

Samnytts utgivare Mats Dagerlind vill inte låta sig intervjuas via telefon men skickar ett mejlsvar till Journalisten.

Där skriver han att Samnytt haft som målsättning att vara verksamma som medieaktör enligt den praxis som finns i Sverige med utgivningsbevis, ansvarig utgivare och anslutning till det medieetiska systemet.

”Tyvärr har våra farhågor om att inte få en rättvis, neutral och saklig bedömning av vår journalistik inte bara besannats utan även överträffats”, skriver han med hänvisning till de fyra aktuella fällningarna, men också Mediestödsnämnden beslut nyligen att neka Samnytt stöd för lokaljournalistik. 

Deras förtroende för de nämnda institutionerna är nu så gott som helt förbrukat, menar Mats Dagerlind.

”Vi kommer framgent att ta en diskussion på redaktionen om huruvida vi ska vara kvar i eller lämna det pressetiska systemet. Inget beslut om detta är dock ännu fattat”, skriver han.

En annan Samnytt-fällning handlar om en video med tillhörande artikel där de publicerar bilder på det som uppges vara ett gangstermord i en frisörsalong i en namngiven ort.

Artikeln innehöll bland annat en stillbild på offret, liggandes på golvet bredvid frisörstolen. Offrets ansikte var avidentifierat. 

Publiceringen anmäldes av en anhörig till offret som menar att familjen var i sorg. De efterfrågade respekt och att få hantera sin sorg privat. Familjen hade också utan framgång bett Samnytt avpublicera.

Samnytt menar att man noga granskat filmen och konstaterat att det inte gick att urskilja vare sig offret eller någon annan person på bilderna, på ett sådant sätt att dessa kunde identifieras.

MO anser att det finns ett stort allmänintresse av att rapportera om grov brottslighet, såsom skjutningar. Men allmänintresset av att berätta om händelsen som sådan berättigar inte denna närgångna skildring i ljud och bild. De anhöriga har genom publiceringen tillfogats en oförsvarlig publicitetsskada

MEN delar MO:s bedömning och klandrar Samnytt för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Även i det här ärendet upprepar Samnytt sina anklagelser om jäv mot Caspar Opitz, och att de vill ha en försäkran om att deras medarbetare utan hinder kan söka och beviljas medlemskap i Tidningsutgivarna, Publicistklubben och Journalistförbundet.

Samnytt fälls också för att man har pekat ut mediestrategen Brit Stakson för fusk med mediestödspengar genom nyhetssajten Blankspot, som hon drev tillsammans med Martin Schibbye.

De skrev också att Brit Stakston avgått som ledamot i Mediestödsnämnden och att hon ska ha sluppit återkrav från myndigheten eftersom hon inte förstått kraven för mediestöd.

Publiceringarna anmäldes av Brit Stakston själv som menar att artiklarna ger falsk information och är kränkande och förödmjukande. Att hon lämnat sitt uppdrag i Mediestödsnämnden i december 2020 var för att friare kunna debattera frågan om mediestödets framtida utformande.

Ingen från Samnytt hade heller sökt henne inför någon av publiceringarna, en uppgift som tillbakavisas av Samnytt.

MO konstaterar att Stakston som ledamot i Mediestödsnämnden och ägare av nyhetssajten Blankspot behöver tåla viss mediegranskning.

Däremot har inte Samnytt haft tillräckliga belägg för att publicera de allvarliga påståendena som gjorts. Samnytt har därtill brustit i bemötandefrågan.

Mediernas etiknämnd delar bedömningen och klandrar Samnytt för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Samnytt fälls även för en fjärde publicering. Den handlar om en sjuksköterskestudent som ska ha fått sluta på sin praktikanttjänst för att hen på tydlig svenska förklarat vad en undersköterska av utländsk härkomst ska ha sagt till en patient som inte förstod vad som sades.

Publiceringen anmäldes av en handledare på sjukhuset som också figurerar i artikeln. Handledaren, Nn, menar att innehållet i artikeln inte var sanningsenligt.

Hennes namn hade publicerats och artikeln hade gett upphov till många fientliga kommentarer som rörde henne personligen.

Samnytt menar i sitt svar att Nn:s namn hade publicerats efter att tidningen kontaktat henne för en kommentar i egenskap av handledare. Det var vedertagen journalistisk rutin att redovisa vem man intervjuade och i vilken egenskap, menar Samnytt.

”Det förelåg inte några särskilda skäl att anonymisera anmälaren och hon hade heller inte själv bett om att få vara anonym”, skriver de.

Även här menar MO att det finns ett allmänintresse i att rapportera om påstådda missförhållanden på arbetsplatser och utbildningar. Särskilt när det rör sig om skattefinansierade verksamheter.

Men Nn har indirekt pekats ut som delaktig i att en students praktik avslutats på ett otillbörligt vis och beläggen för påståendena i artikeln är bristfälliga, anser MO. Nn har inte en sådan ställning att hon ska behöva tåla namngivning i det aktuella fallet.

Mediernas etiknämnd delar MO:s bedömning och klandrar Samnytt för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Fler avsnitt
Fler videos