Gå direkt till textinnehållet

Terje Carlsson hoppade av fackliga uppdraget: ”Saknar förtroende för Frilans Riks arbete för bättre arvoden”

”Det finns ingen tydlig och vass strategi, ingen plan och arbetet i arvodesgruppen är nästan helt meningslöst”, säger Terje Carlsson om Frilans Riks kampanj för högre frilansarvoden, som kostade medlemmarna 175 000 kronor förra året.

Den avhoppade styrelseledamoten Nana Eshelman Håkansson riktade i en artikel i Journalisten igår kritik mot hur Frilans Riks använder medlemmarnas pengar, bland annat i Frilans Riks arvodesgrupp och arvodeskampanj, som kostade Frilans Riks 175 000 kronor förra verksamhetsåret och är budgeterad till 170 000 kronor för i år.

”Jag kan inte se att det har gett några mätbara resultat och i verksamhetsberättelsen framgår det inte vart pengarna har gått. Jag sitter ju själv med i den så kallade arvodesgruppen, med ledamöter från hela landet, och upplever att våra möten inte leder någon vart utan mest kostar pengar. Våra medlemmars pengar”, sade Nana Eshelman Håkansson till Journalisten igår.

Frilansjournalisten Terje Carlsson som satt i arvodesgruppen under förra året instämmer i kritiken. Han ställde inte upp till omval som vice ordförande i Västra Frilansklubben i våras mycket på grund av hur illa arbetet för bättre arvoden sköttes av Frilans Riks.

Annons Annons

– Arvodesfrågan är helt central men den tas inte på allvar. Att få skäligt betalt är prio ett, alla kategorier, för alla frilansjournalister. Såväl public service som stora kommersiella mediehus som skryter med hur mycket pengar de tjänar kommer för ofta med erbjudanden om skamligt låga arvoden till frilansar. Det borde facket kunna plocka upp och skapa debatt och uppmärksamhet kring, och ställa krav. Det är bra att det finns en konkret frilansrekommendation man kan använda när man förhandlar arvoden, men en arvodeskampanj som den som Frilans Riks driver nu måste vara tydlig, vass och seriös. Det är den inte, säger Terje Carlsson.

”Det är sorgligt att vi misslyckas med att ta strid för arvodena”

I Frilans Riks senaste verksamhetsberättelse står att arvodeskampanjen som startade våren 2021 har drivits tillsammans med sektionerna och att man har genomfört en arvodesenkät bland medlemmar, kontaktat arbetsplatsklubbar och samlat in uppgifter om arvodena på mediehus, produktionsbolag och redaktioner runt om i landet.

”Utifrån detta har en strategi tagits fram och ett direkt påverkansarbete inletts med siktet inställt på högre frilansarvoden vid mediehus som köper in mycket frilansmaterial”, står det i verksamhetsberättelsen.

Terje Carlsson ifrågasatte formuleringarna på Frilans Riks årsmöte den 2 maj.

– Det finns ingen tydlig och vass strategi, ingen plan och arbetet i arvodesgruppen är nästan helt meningslöst. Man sitter på möten och pratar. Det är otroligt passivt och tafatt. Det är sorgligt att vi misslyckas med att ta strid för arvodena, för det skulle också rekrytera fler medlemmar – ”gå med i facket så får du bättre betalt”, säger Terje Carlsson.

– Många av mina frilanskollegor har lämnat Journalistförbundet eftersom de inte tycker att det ger något. De känner sig svikna. Jag har försökt övertala dem att de ska gå med igen, men när jag nu har sett hur arbetet bedrivs så är det svårare att argumentera för facket.

Har du förtroende för Frilans Riks styrelse?
– Inte i den här allra viktigaste frågan. Ordförande och flera i styrelsen har dessutom lång facklig erfarenhet och det gör att jag tycker att man kan ställa högre krav på resultat.

”Det som har varit positivt är kontakten med arbetsplatsklubbarna”

På Frilans Riks årsmöte den 2 maj beslutades att arvodeskampanjen ska fortsätta utan deadline. En av dem som motsatte sig beslutet var frilansjournalisten Karin Kämsby, som också sitter i arvodesgruppen.

– Ska man ha en kampanj ska den ha en deadline. En kampanj är en extra kraftansträngning under en begränsad tid, inte en pågående del av verksamheten, säger Karin Kämsby.

Tycker du att arvodeskampanjen har gett några positiva resultat?
– Det har varit svårt att bedöma, men de verkar nöjda med den i Frilans Riks styrelse. Jag har inte varit helt nöjd med min egen insats, eftersom jag inte haft tid att göra allt som jag borde, men också för att jag ibland inte riktigt har förstått varför vissa saker ska göras, de har kanske känts lite meningslösa. Det som har varit positivt är kontakten med arbetsplatsklubbarna, jag har blivit väldigt bra bemött och de har tagit sig tid att svara på frågor trots att de har häcken full med sina egna problem.

Frilans Riks ordförande Gert Lundstedt sade till Journalisten igår att han inte delar uppfattningen att arbetet i arvodesgruppen inte ”leder någon vart och mest kostar pengar”:

”Arvodena är våra medlemmars viktigaste fråga, tillsammans med upphovsrätten, och de frågorna hänger ju ihop. Genom arvodesgruppen har vi kunnat involvera sektionerna i arbetet för bättre arvoden och har tagit fram strategier för hur man kan arbeta mot stora inköpare. Det har varit ett väldigt viktigt arbete. På årsmötet kom det ett förslag om att man skulle sätta en deadline för hur länge arvodesgruppen skulle arbeta, men det röstades ned. Årsmötet ville att arvodesgruppen skulle fortsätta arbetet utan någon deadline, eftersom det är så viktigt”, sade Gert Lundstedt.

Läs mer: Konflikten i Frilans Riks växer – Bella Stenberg: ”Jag anser inte att alla beslut förankras i styrelsen”

Läs mer: Hon avgår ur Frilans Riks styrelse – efter en månad: ”Saknar förtroende för ordföranden”

Fler avsnitt
Fler videos