Gå direkt till textinnehållet

Nyhetskonsumtionen når nya rekordnivåer: ”Kraftigt ökad medieanvändning i den svenska befolkningen”

Det blev ingen nedgång av nyhetskonsumtionen under 2021 som många trodde. I stället når de etablerade svenska medierna en rekordpublik – medan räckvidden för nyheter via sociala medier minskar.

2021 års Mediebarometer från Nordicom visar att svenska nyhetsmedier klarade att behålla sin publik efter den kraftiga uppgången under pandemiåret 2020. Siffrorna från februari, mars och april 2022 visar att nyhetskonsumtionen ökat ytterligare efter den ryska invasionen av Ukraina och nu når rekordnivåer. SVT och TV4 ökade räckvidden med fyra procentenheter vardera under första kvartalet, rapporterar Dagens Nyheter.

Morgontidningar förefaller ha klarat eldprovet under 2021 och ökade sin samlade digitala räckvidd från 37 procent av befolkningen 9-85 år under 2020 till 38 procent under 2021. Räckvidden i papper låg kvar på 26 procent.

Även tidskrifterna har ökat räckvidden under 2021, både digitalt och i print.

Annons Annons

Däremot tappade kvällstidningarna något i digital räckvidd, från 41 till 40 procent, och räckvidden i papper minskade från 6 till 4 procent.

De största ökningarna sker inom etermedierna. Sveriges Radios dagliga räckvidd ökade från 47 procent år 2020 till 50 procent under 2021, och hela ökningen har skett på P4-kanalen. Sveriges Television ökade sin dagliga räckvidd från 42 till 44 procent och TV4 från 40 till 41 procent.

Nyhetskonsumtionen via sociala medier minskade under förra året. Den dagliga räckvidden för nyheter via Facebook under 2021 var 26 procent (29 procent under 2020), och via Instagram 18 procent (19 procent under 2020).

2020 års mediekonsumtion var den högsta i Mediebarometerns fyrtioåriga mäthistoria och den största förändringen mellan två år. Det var en ”kraftigt ökad medieanvändning i den svenska befolkningen” konstaterade rapportförfattarna.

Men det fanns en tydlig pandemieffekt och många räknade därför med en nedgång under 2021. Så blev det inte; de förhöjda nivåerna bestod också under 2021 – något som kan vara ”avgörande för dagspressen” på sikt, enligt Nordicoms föreståndare Jonas Ohlsson som för ett år sedan varnade för konsekvenserna om inte dagspressen vårdade sin nya publik:

”Annonsmarknaden är på väg bort, samtidigt som den tryckta tidningen dör ut med prenumeranterna. Det som återstår är den digitala publikaffären”, sade Jonas Ohlsson till Journalisten i maj 2021.

Fler avsnitt
Fler videos