Gå direkt till textinnehållet

Kritik mot Bonniers maktambitioner

Ägarkoncentrationens effekter på svensk journalistik vållade häftig debatt vid tvådagarsseminariet Frilans 98 i Stockholm.

Ägarkoncentrationens effekter på svensk journalistik vållade häftig debatt vid tvådagarsseminariet Frilans 98 i Stockholm.

En huvudfråga i lördagens debatt var Bonniers starka ställning på mediemarknaden och koncernens image som garant för god journalistik, liksom frågan om ägarkoncentration i sig egentligen påverkar journalistikens kvalitet.

JMK-professorn Björn Elmbrant gick till attack mot Bonniers, och menade att koncernen inte längre kunde leva upp till sitt rykte.

– De har i dag samma utvecklingsstrategi som de multinationella mediemogulerna, och sätter lönsamheten högre än de publicistiska ambitionerna. DN och Expressen är inte längre bra tidningar, de saknar lyskraft, sade han och viftade med en DN-artikel innehållande en missvisande rubrik.

Elmbrant kritiserade också Expressens förvärv av Kvällsposten.

– Kvällsposten har gått från 20 miljoner i förlust till nollresultat. Det finns en spännande annonsmarknad och utvecklingspotential i Öresundsregionen, som borde ha sin egen regionala kvällstidning. Men nu kommer Stockholm att fylla tidningen med sitt material.

Erik Månsson, informationsdirektör på Bonniers, höll naturligtvis inte med.

– För att kunna ha råd med publicistiska ambitioner måste man ha goda vinster. Man klarar sig inte om inte lönsamheten höjs i mediebranschen, sa han.

Månsson sa också att Kvällsposten och GTs samgående med Expressen tvingats fram av strukturella förändringar i branschen.

– Kommersiell TV har tagit 20 procent av pressens annonsmarknad. Kvällspostens kris är ett resultat av detta. Mediekonsumenterna är rörliga och det får konsekvenser för traditionella medier.

Medieforskaren Staffan Sundin pekade på att ägarkoncentrationen faktiskt minskat inom flera medieområden, som radio och TV. Om detta bidragit till en större mångfald i förhållande till innehållet var dock mer tveksamt, tyckte han.

Arne König från SJF betonade att ägandet i sig inte var avgörande för läsare och journalister.

– Det viktiga är mångfalden, och det är inte nödvändigtvis samma sak som minskad ägarkoncentration. Men i fallet Expressen-GT-Kvällsposten finns en risk att gemensamt material hotar den lokala kopplingen, och krymper marknaden för frilansar.

Fler avsnitt
Fler videos