Gå direkt till textinnehållet

Journalistförbundet föreslår Medieombudsman

Journalistförbundets styrelse föreslår inrättandet av en Allmänhetens Medieombudsman som får till uppgift att hantera alla klagomål enligt de olika medieetiska regelverken.

Tryckfrihetsexperten Nils Funcke har tidigare under våren på Utgivarnas uppdrag utrett möjligheten att inrätta en ny medieombudsman med ansvar för tryckta medier och etermedier. Journalistförbundets styrelse har valt att lägga ett helt eget förslag i stället för att komma med synpunkter på det lagda förslaget.

– Vi har tittat på vad det är som faktiskt behövs och har kommit fram till att vi måste göra det enklare för allmänheten att förstå vart man ska vända sig när man har klagomål. Vi föreslår därför inrättandet av en Allmänhetens Medieombudsman som tar emot alla klagomål och sedan bedömer utifrån gällande regelverk, säger Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling.

Journalistförbundets förslag innebär alltså ingen omedelbar harmonisering av Granskningsnämnden, PO och Yrkesetiska nämnden.

Annons Annons

– Poängen med vårt förslag är att första steget mot en gemensam nämnd är att sammanföra granskningen, för att därefter låta harmoniseringen mogna fram, i stället för tvärtom. Det vi föreslår är att skapa en konsumentvänligare medieetisk funktion, säger Jonas Nordling.

Fler avsnitt
Fler videos