Gå direkt till textinnehållet

”Helt åt fanders” – Journalistförbundet sågar sitt försäkringsbolags policy

Försäkringsbolaget Bliwa, som är det försäkringsbolag som Journalistförbundet har avtal med för sina medlemsförsäkringar, nekade Feminas reporter Aino Oxblod att teckna en sjuk- och olycksfallsförsäkring med hänvisning till att hon hade ett förhöjt BMI. Journalistförbundet uppger att de tagit upp frågan med Bliwa. 

Journalistförbundets gruppförsäkringar för medlemmarna hanteras av Bliwa och ger medlemmar möjlighet teckna försäkring till en lägre premie än om man som enskild tecknar försäkring. Som ny medlem i Journalistförbundet har man tre månader gratis anslutning, så kallad reservationsanslutning. Om man vill behålla alla eller någon av personförsäkringarna efter det får man börja betala premien. Gör man det så är man automatiskt försäkrad utan att ha inkommit med en hälsodeklaration.

Om man i efterhand vill teckna en försäkring behöver man dock fylla i en hälsodeklaration. Feminas reporter Aino Oxblod gjorde det, men fick svaret att hon hade ett ”förhöjt BMI”.

”Ett Body mass index på strax över 31 gör att jag inte kan försäkra mig mot olyckor och sjukdomar. Enligt Försäkringsbolagets sätt att räkna har jag en förhöjd risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Att jag inte har några fall av hjärt- och kärlsjukdomar i släkten och att jag tränar 3-4 gånger i veckan spelar ingen roll. Bara relationen mellan min längd och min vikt.” skriver Aino Oxblod (bilden) i en krönika i Femina och beskriver också att hon kämpat med ätstörda beteenden sedan tonåren och att brevet från Bliwa inte gör något annat än att ”trigga en tsunami av självhat”.

Annons Annons

Journalistförbundets ekonomichef Eva-Maria Kollberg sitter med i Bliwas försäkringskommitté. Hon känner inte till att ”Bliwa använder BMI som någon slags måttstock på hälsa”.

Hon tycker det är ”helt åt fanders” och vid ett möte med försäkringskommittén tidigare i veckan tog hon upp frågan med Bliwa, som svarat att de ska se över hur de formulerar sig och att de tagit till sig av kritiken. Att använda sig av BMI som en faktor vid bedömningen är något som hela branschen gör, enligt Bliwa.

Bliwa har uppgett för Journalistförbundet att ingen nekas försäkring, men de som ligger under 18 ½ eller över 31 i BMI kan komma in med ”kompletterande uppgifter” för att ompröva bedömningen.

Eva-Maria Kollberg tillägger att Journalistförbundet kommer att följa frågan och hur den hanteras av Bliwa i framtiden.

Fler avsnitt
Fler videos