Gå direkt till textinnehållet

Interna utredningen på Ekot klar: ”Principerna håller”

Ekots chef Klas Wolf-Watz backar inte en millimeter när det gäller den de personella och publicistiska besluten rörande den reporter som haft en relation med en utpekad islamist som hon intervjuat.

Sveriges Radio-bloggen skriver Klas Wolf-Watz om resultaten av den nya interna utredningen, och försvarar sina tidigare beslut. Han skriver bland annat:

”Varken arbetsgivarmässigt eller säkerhetsmässigt har något nytt framkommit som skulle ändra tidigare bedömningar.”

Medieuppgifter under våren har pekat på att relationen mellan reportern och den utpekade islamisten inletts tidigare än vad som påståtts, under våren 2020. Klas Wolf-Watz skriver:

”Viktigt för mig är dock att understryka att vi i vår analys inte har hittat något belägg för att vänskapen skulle ha inletts under 2019 när själva granskningen publicerades. Vi har heller inte hittat något belägg för att det skulle vara frågan om något annat än just vänskap.”

Han menar att reporterns inslag håller för de krav som ställs på opartiskhet och saklighet, samtidigt som det finns ett allmänintresse kring rapporteringen, och att inslagen därför inte ska avpubliceras.

Klas Wolf-Watz avfärdar också kritiken mot att Ekot inte själva initierat en publicering om den tidigare reportern i oktober 2020. Han hänvisar till risken för publicitetsskada för reportern, personalsekretessen samt risken för att reportern skulle utsättas för hat och hot.

Någon extern utredning är inte heller aktuell, bland annat eftersom det skulle hota den redaktionella integriteten.

Däremot menar Klas Wolf-Watz att han dragit vissa lärdomar av situationen, och att han kunde ha varit fylligare i sin tidigare redogörelse för bevekelsegrunderna för besluten.

Utredningen har dock visat att det finns skäl att se över arbetsrutiner där reportrar jobbar ensamma. Sveriges Radio kommer därför i höst att tillsätta en expertgrupp med uppdrag att ”dels ta fram tydligare rutiner, dels öka den interna kunskapen om potentiella sårbarheter och metoder för att omsätta det i den journalistiska praktiken”.

Fler avsnitt
Fler videos