Gå direkt till textinnehållet

Fälls av PON för alltför detaljerade uppgifter

Dalarnas Tidningar/Mora Tidning fälls av Pressens opinionsnämnd, PON, för att ha skrivit alltför detaljerat om ett sexuellt övergrepp mot barn.

I artikeln skrev tidningen en notis om ett åtal för våldtäkt mot barn. I notisen angavs den åtalades ålder och bostadsort samt åldern på det utsatta barnet.

Pressombudsmannen, PO,  anser att stora krav måste  ställas på tidningen att skydda berörda personers identitet och undvika ortsnamn och exakta åldersangivelser i sådana här fall. PO anser också att det sällan finns något allmänintresse som motiverar en detaljerad beskrivning av hur ett övergrepp ska ha gått till.

Tidningen anför att uppgifterna var hämtade från offentliga handlingar och att det fanns ett drygt hundratal personer på den angivna orten i respektive åldersgrupp vilket borgar för att något utpekande inte har skett.

Men PON instämmer i POs bedömning och anser att publiceringen strider mot god publicistisk sed.

Fler avsnitt
Fler videos