Gå direkt till textinnehållet

Fälls för att en utpekad veterinär inte fick svara på kritiken i tillräcklig utsträckning

TTELA fälls av MEN för att man inte lät en namngiven veterinär i tillräcklig utsträckning bemöta påståenden om felbehandlingar där en häst hade dött och en hund fått 14 tänder utdragna.

Den granskande artikelserien om veterinärens behandlingsmetoder anmäldes av veterinären själv. Bland annat handlade det om en artikel där en häst hade dött, ett öga brustit vid undersökning, och en hund fått 14 tänder utdragna efter behandlingen. Flera djurägare vittnade om veterinärens behandlingsmetoder.

TTELA menar att de byggt granskningen på flera vittnesmål från djurägare samt kritik som framförts från kontrollerande myndigheter, därtill hade man intervjuer med en expert.

Medieombudsmannen (MO) anser att det finns ett allmänintresse i att granska verksamheten, det är också godtagbart att veterinären namnges, men MO anser också att anmälaren genom publiceringarna orsakas en publicitetsskada. Det MO främst anger som medieetiskt problematiskt i den omfattande granskningen är frågan om bemötande av påståenden om felbehandlingar som finns i den artikel som handlar om den döda hästen och hunden som fick 14 tänder utdragna:

Annons Annons

”Anmälaren har i den publicerade intervjun med honom fått besvara allmänna frågor om den kritik som riktats mot honom men har i övrigt inte fått bemöta denna hårda och specifika kritik närmare”, skriver MO.

Den medieetiska rätten till bemötande kan inte tillgodoses enbart genom det förhållandet att den kritiserade parten får stort utrymme att svara, denne måste också få möjlighet att svara på just den kritik som framförs, anser MO. 

Mediernas Etiknämnds går på samma linje och klandrar TTELA.

Fler avsnitt
Fler videos