Gå direkt till textinnehållet

40 år på samma tidning ingen trygghet

– Efter 40 år på tidningen trodde jag att det skulle mycket till innan jag fick gå från detta ställe, säger Stefan Carlzon, fotograf på Söderhamns-Kuriren, som blivit uppsagd.Foto: Pontus Orre

Bildjournalister runt om i Sverige är oroliga för vad som kan bli konsekvenserna av att ledningen för Söderhamns-Kuriren anser att fotografer inte går att omskola.

Ledningen för tidningen har beslutat att inte längre ha en fotoavdelning. Arbetsgivaren vill säga upp tre fotografer och ersätta dem med nyanställda journalister som kan fotografera.

Annons Annons

– Jag har inte riktigt smält det ännu. Jag stod och bevakade fotboll i dag och tänkte att ska jag nu sluta med detta. Det fanns inte i min fantasi att man skulle lägga ner hela fotoavdelningen. Efter 40 år på tidningen trodde jag att det skulle mycket till innan jag fick gå från detta ställe, säger Stefan Carlzon som började på tidningen 17 år gammal.

Den fotograf som varit anställd kortast tid på tidningen har arbetat i 15 år.

Stefan Carlzon tycker att ledningens beslut att lägga ner fotoavdelningen är att nedvärdera hans yrke.

– Min erfarenhet är inte någonting värd för ledningen. Det finns ingen trygghet.

Något erbjudande till de tre fotograferna att gå en utbildning eller omskola sig så att de kan börja skriva artiklar finns inte.

– Vår bedömning är att de inte kan skriva den typ av kvalificerade journalistiska texter vi vill ha. Vi vill rekrytera duktiga journalister som kan ta bilder, säger Mats Åmvall, Söderhamns-Kurirens chefredaktör.

Mia Karlsvärd, ordförande i Pressfotografernas klubb, tycker att påståendet att det inte går att utbilda bildjournalister att hålla i en penna är att nedvärdera en hel yrkeskår.

– Dessvärre finns det ett prejudikat i Arbetsdomstolen vilket gör att vi bildjournalister har ett dåligt skydd. Därför tycker jag att Journalistförbundet borde jobba mer och sätta denna fråga högst upp på agendan. Vi är bara en klubb och sådana frågor måste drivas av Journalistförbundet, säger Mia Karlsvärd.

Den dom i Arbetsdomstolen hon hänvisar till är från 1996 och gällde två fotografer på Falköpings-Tidningen och Västgöta-Bladet som sades upp på grund av omorganisation. Journalistförbundet stämde Västgöta-Tidningar AB, ägare av de två tidningarna, till Arbetsdomstolen eftersom man ansåg att företaget brutit mot anställningsskyddslagen genom att inte omplacera de två fotograferna och erbjuda dem jobb som reportrar. Arbetsgivaren ansåg att fotograferna inte hade de rätta kvalifikationerna som företaget satt upp vid nyanställning. Arbetsdomstolen höll med och ansåg att Västgöta-Tidningar AB inte åsidosatt turordningsregeln när de två fotograferna sades upp.

Det är denna dom som Söderhamns-Kuriren hänvisar till då de vill säga upp de tre fotograferna på fotoavdelningen och menar därmed att de inte bryter mot turordningen enligt lagen om anställningsskydd, Las. När en arbetsgivare omorganiserar kan den ställa nya krav på kvalifikationer på medarbetarna. De som inte uppfyller dessa har ett sämre utgångsläge att söka tjänster i den nya organisationen.

– Jag är rädd för att det inte är sista gången som fotoavdelningar kommer att läggas ner och fotografer sägas upp om inte Journalistförbundet tar tag i denna fråga, säger Mia Karlsvärd.

Maria Steén, frilansfotograf som sitter i Journalistförbundet styrelse, tycker att Söderhamns-Kurirens beslut att säga upp sina fotografer och inte anse att de går att vidareutbilda bygger på arrogans och nedlåtande hållning till sina medarbetare.

– Det rör sig dessutom om en okunskap. Det verkar som om de lever kvar i ett hierarkiskt system där fotografen är ett bihang till reportern. Man har knappt brytt sig om att tillvarata deras kompetens eller utveckla den, säger Maria Steén.

Hon anser också att hela yrkeskåren måste tänka igenom hur den jobbar och lära sig att ta plats på redaktionerna, arbeta med egna reportage, att inte längre finna sig i den gamla rollen som funnits att få en lapp i handen och skickas ut på jobb.

Beslutet att lägga ner fotoavdelningen gäller bara Söderhamns-Kuriren, inte de övriga tidningar som ingår i Hälsingetidningar: Hudiksvalls Tidning, Ljusdals-Posten, Ljusnan, Söderhamns-Kuriren. Men de fotografer som jobbar på dessa tidningar är oroliga för vad som kan hända i framtiden.

Fler avsnitt
Fler videos