Gå direkt till textinnehållet

NTMs journalister ska anställas i samma bolag

Lokala avtal, upphovsrättsavtal och arbetsmiljöpotter ska förhandlas om när NTM samlar (nästan) alla sina journalister i samma bolag. ”Vår ambition är att det inte ska upplevas som en stor försämring”, säger Nils Olauson, affärsområdeschef för NTMs redaktionella verksamhet.

Norrköpings Tidningars Media (NTM) som äger 19 prenumererade lokala morgontidningar i Östergötland, Norrbotten, Uppland, Småland, Västerbotten, Gotland och Södermanland kommer från och med årsskiftet att samla (nästan) alla sina journalister i ett bolag: NTM Media AB.

Det innebär bland annat, om planen går i lås, att journalister på Östgöta Correspondenten, Norrländska Socialdemokraten och Gotlands Allehanda kommer att omfattas av samma lokala avtal och samma villkor.

Idag är journalisterna anställda i NTMs regionala dotterbolag Norr Media, Gotlands Media, Sörmlands Media, Öst Media, samt i Upsala Nya Tidning AB – som dock inte omfattas av fusioneringen eftersom UNT inte är helägt av NTM.

Syftet med verksamhetsövergången är dels att samla de redaktionella resurserna i ett bolag för att effektivisera, dels att spara pengar på administration.

Journalisterna på Norrköpings Tidningar flyttas över till NTM den 1 januari. Foto: Tor Johnsson

Någon centralisering av journalistiken är det dock inte fråga om, menar Nils Olauson, affärsområdeschef för NTMs redaktionella verksamhet:

– Makten över journalistiken ska finnas så lokalt som möjligt. Vi tror att det är en nyckel i det här. Vi har testat i olika omgångar att låta en person vara ansvarig utgivare för flera olika titlar, men det har inte varit så lyckat – det gör att det uppstår en distans mellan utgivaren och den lokala journalistiken. Vi tror att man lokalt bäst vet vad som fungerar lokalt, säger Nils Olauson.

– Allt vi kan göra gemensamt, från övergripande redaktionella strategier till kompetensutveckling, teknisk utveckling och inköp av verktyg, ska vi göra gemensamt.

Vilka blir konsekvenserna för de anställda journalisterna?
– Det pågår just nu fackliga förhandlingar och jag vill inte föregripa dem. Men ambitionen från arbetsgivaren är att vi ska hitta en gemensam väg framåt och hitta lösningar som gör att vi kan få gemensamma villkor som förenklar administrationen för oss som koncern, samtidigt utan att medarbetarna drabbas, att de inte förlorar viktiga villkor som de har förhandlat sig till lokalt.

Så det blir inga försämringar i villkoren för anställda journalister?
– Ska vi lyckas få ett gemensamt avtal behöver vi jämka, och då är det naturligt att det kommer att finnas personer som upplever en försämring, men också personer som upplever en förbättring. Vår ambition är att det inte ska upplevas som en stor försämring. Vi gör inte det här för att spara pengar på villkor.

Hur är utsikterna för att ni ska komma överens med journalistklubbarna?
– Jag hoppas att vi kommer överens och att vi hittar en väg framåt. Vi har haft väldigt goda och konstruktiva samtal. Jag hoppas att även de fackliga företrädarna känner så.

Karin Hertz, ordförande i journalistklubben på Västerviks-Tidningen förhandlar för de organiserade journalisterna på NTM:

– Det finns inte så mycket att säga i dagsläget, förhandlingarna avslutas förmodligen i veckan. Det har varit konstruktiva diskussioner men det är komplexa frågor, rörande bland annat upphovsrättsavtal och arbetsmiljöpott. Arbetsgivaren har visat god vilja och vi vill alla hitta lösningar som fungerar både för företaget och för de anställda, säger Karin Hertz.

På vissa redaktioner inom NTM finns arbetstidsförkortningar för journalister som arbetar mycket obekväm arbetstid, på andra redaktioner finns inga sådana så kallade ”arbetsmiljöpotter”. Det finns en ”uppsjö” av upphovsrättsavtal inom koncernen, och målet är få ihop alla till ett enda avtal.

Arbetsmiljöpotterna och upphovsrättsavtalen beskrivs som de stora stötestenarna i förhandlingen, och det börjar bli bråttom. Redan den 1 oktober är tanken att journalisterna på Gotlands Media ska gå över till NTM. Den 1 november är det Sörmlands Medias tur, därefter Norr Media i december och Öst Media och Enköpings-Posten i januari.
 

Fakta

NTM

Norrköpings Tidningars Media AB (NTM) är ett stiftelseägt bolag med cirka 1 500 anställda. NTM äger 19 lokala morgontidningar:

Östgöta-Correspondenten, Enköpings-Posten, Eskilstuna-Kuriren, Folkbladet, Gotlands Allehanda, Gotlands Tidningar, Katrineholms-Kuriren, Kinda-Posten, Motala Vadstena Tidning, Norran, Norrbottens-Kuriren, Norrköpings Tidningar, Norrländska Socialdemokraten, Piteå-Tidningen, Strengnäs Tidning, Södermanlands Nyheter, Upsala Nya Tidning (delägt), Vimmerby Tidning och Västerviks-Tidningen.

Fler avsnitt
Fler videos