TV4-journalister: Vi kräver att SVT och Jan Helin drar tillbaka sitt förslag

6 november, 2019

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

DEBATT Dagen efter att riksdagen klubbade igenom nya villkor för public service, där det bland annat anges att SVT ska ta hänsyn till konkurrerande nyhetsmedier för att främja en mångfald av perspektiv, gick SVT ut med planer på att sända ett nyhetsblock med start klockan 22 på kvällarna. Det är den tid då TV4Nyheterna sedan 30 år visar sin huvudsändning av TV4Nyheterna som innehåller nyheter från hela landet.

Det innebär att sändningarna krockar och att publiken tvingas välja mellan programmen istället för att kunna ta del av en mångfald av nyheter under hela kvällen.

I riksdagens beslut slås det fast att det är upp till SR och SVT att utforma en verksamhet som värnar en mångfald av perspektiv (2019/20:KrU2 s 26). Vi anser att SVT bryter mot detta när man tvingar tittarna att välja mellan nyhetssändningar.

Det sista Sverige behöver är minskad mångfald i utbudet av nyheter. Därför får det olyckliga konsekvenser om SVT skulle göra verklighet av sina planer. Vi som arbetar för TV4Nyheterna runt om i landet är de första att skriva under på hur viktig en självständig och oberoende nyhetsbevakning av hela Sverige är.

Det är allvarligt att SVT:s förslag, att sända såväl lokal- som riksnyheter samtidigt som TV4, bryter med en god tradition som vi haft sedan länge kring nyheter, samhällsprogram och politiska debatter, då vi värnat tittarnas möjligheter att slippa välja och istället kunna ta del av olika perspektiv. 

I samband med att planerna blev kända har också SVT:s Jan Helin gjort några påståenden som är värda att bemöta om TV4Nyheternas bevakning i landet. Som en följd av ett förändrat tittarbeteende gjorde TV4Nyheterna förändringar 2014. Det innebar att lokala sändningar upphörde och att vi istället integrerade det lokala innehållet i våra rikssändningar.

TV4Nyheterna har ett nät av riksreportrar runt om i landet som står för en stor och viktig del av nyhetsrapporteringen, vilket är unikt. Resultatet av detta är att tittarna får ta del av lokala nyheter i så väl vår huvudsändning 22.00 som i våra andra sändningar. I dag är det ett självklart och modernt sätt att bedriva lokal nyhetsbevakning som publiken uppskattar.

Tidigare undersökningar visar också att TV4Nyheterna sänder fler lokala nyhetsinslag än Rapport och Aktuellt. Så påståendet att TV4Nyheterna inte bedriver lokal nyhetsjournalistik stämmer alltså inte. Med SVT:s förslag skulle nyheter stå mot nyheter, så väl lokala som riksnyheter.

Vi kräver därför att SVT drar tillbaka dessa planer, så att allmänhetens tillgång till olika mediers oberoende och självständiga kvalitetsjournalistik kan värnas.

Det kan omöjligt vara ett public service-uppdrag att börja konkurrera med andra nyhetsprogram om tittarna. Vi går till jobbet varje dag och gör granskningar och reportage som speglar vad som sker i hela Sverige. Vi vägrar att se det lokala arbete vi bidrar med till publiken osynliggjort av Jan Helin.


Therése Cedergren
Bo Carlsson
Marcus Noterius
Fredric Jämthag
Maria Strångert
Christina Ylander
Didrik Renström
Peter Svanberg
Christina Arneback
Maria J Holmgren
Pelle Larsson
Katarina Lindmark
Daniel Sundbaum
Stefan Gillgren

Läs Jan Helins svar här.

Läs också TV 4 programchef, Viveka Hanssons, svar här.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies