VLT pekade felaktigt ut en politiker för matinköp

5 oktober, 2017

MEN-beslut Vestmanlands Läns Tidning (VLT) klandras av Pressens Opinionsnämnd (PON) för att de felaktigt påstått att en lokalpolitiker gjort privata matinköp på sitt betalkort.

Det var i december 2016 som VLT publicerade en artikel om politikern som handlat ”mat på felaktig grund”. Det var politikern själv som anmälde artikeln eftersom hen ansåg att rubriken om felaktigt matinköp var fel och missvisande. Faktum var att politikern, för egna pengar, köpt mat för 1 684 kronor till en utländsk delegation. På sin fritid hade hen sedan tillagat maten och bjudit hem gästerna.

I sitt svar medger VLT att rubriken inte var bra men att artikeln inte innehöll några sakfel. Vidare hade politikern varit i kontakt med tidningen men inte uppgett att hon handlat maten för egna pengar, menade tidningen.

POs bedömning är att politikern får tåla granskning, men som pressetisk utgångspunkt gäller att enskilda personer ska beskrivas på ett rättvisande sätt och ges möjlighet att kommentera påståenden som rör deras tjänsteutövning. PON skriver i beslutet att de gör samma bedömning och därför klandrar tidningen för att ha brustit mot god publicistisk sed.

MEN-beslut

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies