Gå direkt till textinnehållet

MEN kör över MO och fäller Expressen för pedofilpublicering

En oenig Mediernas Etiknämnd går emot Medieombudsmannens friande beslut och klandrar Expressen för tidningens rapportering om en dömd pedofils flickvän.

I oktober förra året publicerade Expressen en artikel med rubriken ”Kvinnorna som levde med papporna i pedofilringen”. En av kvinnorna anmälde Expressen till Medieombudsmannen (MO), som i februari avskrev ärendet. Kvinnan överklagade till Mediernas Etiknämnd (MEN) som nu går emot MO och klandrar Expressen för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Kvinnan och hennes partner var anonymiserade, och både MO och MEN kommer fram till kvinnan kan ha identifierats i en mycket liten krets, ”åtminstone i den närmaste vänskapskretsen och av vissa tidigare kollegor”. Medan MO ansåg att kvinnan inte var utpekad i medieetisk mening anser MEN att hon är utpekad samt att publiceringarna innehöll detaljerade integritetskänsliga och för anmälaren ”mycket negativa uppgifter”. Expressen borde enligt MEN ha kontaktat kvinnan inför den första publiceringen och erbjudit henne möjlighet till ett samtidigt bemötande. Nämnden klandrar Expressen. Tre ledamöter var av skiljaktig mening och menade att Expressen inte bör klandras.

Fler avsnitt
Fler videos