Gå direkt till textinnehållet

Västerviks-Tidningen klandras av PON

Västerviks-Tidningen gjorde en uppföljning om en namngiven man som friats av överåklagaren efter att ha varit misstänkt för ekonomisk brottslighet. Men artikeln utformades inte så att den tillvaratog den omskrivnes intressen, anser Pressens opinionsnämnd och fäller tidningen.

Västerviks-Tidningen hade skrivit om den misstänkte mannen vid flera tillfällen. När överåklagaren gjorde sin bedömning att mannen skulle frias för misstankarna berättade tidningen om detta. I samband med artikeln fick också ordföranden i den förening, som överklagat en annan åklagares beslut om att fria mannen till överåklagaren, uttala sig om att bedömningen var felaktig.

Den friade mannen anmälde artikeln till Pressombudsmannen, PO. Han ansåg att publiceringen var ensidig och att uppgifterna från föreningens företrädare saknade grund.

Västerviks-Tidningen anser att det fanns ett stort allmänintresse kring den omskrivna affären. Men tidningen beklagar en underrubrik där föreningen fick säga att åklagarens bedömning var felaktig. Den uppgiften fick stå oemotsagd eftersom anmälaren vägrade kommentera.  Först i efterhand ville han bli intervjuad, men då ansåg tidningen att saken var avslutad. 

Pressombudsmannen anser att tidningen inte lyckats skriva uppföljningen så att den tillvaratog den friade mannens intressen. Effekten förtogs genom föreningens skarpa ifrågasättande av åklagarnas beslut och en uppgift om att det var uppenbart att anmälaren medvetet vilselett den tidigare styrelsen för egen vinning.

PON fäller Västerviks-Tidningen för att åsidosatt god publicistisk sed.

Fler avsnitt
Fler videos