Gå direkt till textinnehållet

Utgivarna om arbetet med bemanningskrisen: ”Det finns ju lediga jobb inom journalistiken”

En arbetsgrupp som leds av Utgivarna ska få bukt med bemanningskrisen, bland annat genom ett kommunikationspaket för att locka fler till yrket. Vad medieföretagen själva kan förbättra när det gäller journalisters villkor finns inte på dagordningen. ”Vi arbetar inte aktivt med den typen av frågor”, säger vd Robert Olsson.

I april berättade Journalisten för första gången om Bonnier News initiativ till ett branschmöte gällande bristen på kvalificerade journalister. Utbildningssektorn, myndigheter och flera organisationer var inbjudna.

Ett första möte hölls i juni och sedan dess har en arbetsgrupp med representanter från bland annat TU, Bonnier, LRF Media, Fojo, Norr Media, Journalistförbundet och public service-företagen träffats flera gånger. 

Det senaste mötet hölls så sent som i förra veckan. Målsättningen är alltså att fler ska välja journalistyrket, och målgruppen är främst de som är på väg in i arbetslivet, berättar Utgivarnas vd Robert Olsson.

– En sekundär målgrupp är människor med vissa specialkunskaper som kanske behöver en kick för att tycka att arbetet som journalist låter spännande. Men vi jobbar långsiktigt med det här, det finns ingen ”quick fix”, säger Robert Olsson.

Rent konkret handlar arbetet just nu om att ta fram ett kommunikationspaket som ska ägas av medieföretagen och kunna användas exempelvis vid utbildningsmässor.

– Om Norrköpings Tidningar har en representant på en utbildningsmässa så ska de ha ett grundmaterial som de kan presentera, något som ger en känsla av vad yrket handlar om. Detsamma gäller såklart andra mediekoncerner som också ska kunna använda materialet, säger Robert Olsson.

Målet är att kommunikationspaketet ska ligga klart till januari/februari nästa år.

Enligt Utgivarnas vd finns det en uppfattning hos arbetsgruppen att viktiga yrkesgrupper som syokonsulenter och yrkesvägledare ofta beskriver branschen som tuff att få jobb inom, fast det inte stämmer.

Därför vill man nu också träffa ett antal sådana yrkespersoner för att ge dem ”en uppdaterad bild av läget”.

– Det finns ju lediga jobb inom journalistiken, sen är det givetvis tuffare på vissa ställen i landet än andra.

Hur ser du på den kritik som finns, att kompetensbristen till stor del är medieföretagens eget fel?
– Det finns redan väletablerade kontaktytor mellan parterna som ska hantera arbetsmiljöfrågor och liknande saker som har med de relationerna att göra, det här är ingen grupp som hanterar den typen av frågor. Ett sådant arbete måste ske inom de strukturer som redan finns och Utgivarna har inte den rollen.

Ni diskuterar inte det? Hur ni kan göra det bättre framåt?
– Ingen är såklart förbjuden att prata om det men vi arbetar inte aktivt med den typen av frågor som jag menar är relaterade till olika parter. Utgivarna har inte den rollen, och de som sitter i den här arbetsgruppen företräder inte heller sina företag utifrån en förhandlingsposition.

Fler avsnitt
Fler videos