Gå direkt till textinnehållet

Bråket fortsätter i Frilans Riks – ”Tar fokus från det fackliga arbetet”

Frilans Riks ordförande Gert Lundstedt svarar på kritiken – samtidigt som konflikten i styrelsen eskalerar inför öppen ridå. Det finns en oro bland frilansfackliga att bråket avskräcker andra från att engagera sig fackligt.

I fredags riktade Bella Stenberg, ordförande i Västra Frilansklubben samt ledamot i Frilans Riks, kritik mot hur Frilans Riks styrelsearbete bedrivs. Hon uppgav bland annat att inte alla beslut förankras i styrelsen:

”För att ta färskt exempel har jag inte fått information om, sett eller lyckats hitta någon projektplan eller budget för upphovsrättskvällarna runt om i Sverige eller lunchseminariet om arvoden. Inte heller något beslut. Det finns heller inget styrelsebeslut eller beslut i den så kallade arvodesgruppen på vilka som skulle ingå i panelerna”, uppgav Bella Stenberg.

Frilans Riks ordförande Gert Lundstedt svarar nu på kritiken, och menar att alla beslut förankras i styrelsen:

Annons Annons

– Frilans Riks kassör lämnar dels fortlöpande kvartalsbokslut till styrelsen, dels en rapport om det aktuella ekonomiska läget vid varje styrelsemöte – som äger rum ungefär var sjätte vecka. Såväl Arvodeskampanjen som upphovsrättsarbetet är förankrade i styrelsen. Vid varje styrelsemöte lämnas rapport till styrelsen om arbetet med kampanjen och upphovsrätten, säger Gert Lundstedt.

Bella Stenberg menar att det inte är tillräckligt:

– Som Gert säger, så lämnas rapporter till styrelsen om arbetet med kampanj och upphovsrätt. Men det är just rapporter, besluten är redan tagna. Var finns projektplanerna och de ekonomiska besluten noterade? Strategin för arvodeskampanjen kom först i april 2022, säger Bella Stenberg.

Gert Lundstedt menar vidare att Bella Stenberg inte tagit upp problemen internt i styrelsen:

– Det demokratiska underskott Bella Stenberg menar finns i Frilans Riks styrelse har inte lett till att hon tagit upp eller lagt fram några förslag till förändringar i styrelsen. Inte heller vid årsmötet tog Bella Stenberg eller någon annan upp det demokratiska underskott hon menar finns, inget yrkande lades fram om detta, säger Gert Lundstedt.

Bella Stenberg uppger att det inte stämmer:

– Han väljer att glömma bort eller ignorera både kritiska åsikter från andra och förslag som jag lagt fram om styrelsearbetet. Att hålla på att offentligt redovisa vad jag gjort eller inte gjort blir ju lite fånigt, men till exempel har jag föreslagit att styrelsen ska ha mer utförliga protokoll så att personer som inte varit närvarande kan se vilken information som förmedlats, sammanfattningar av diskussioner och vad som har beslutats. Det röstades ner på ett styrelsemöte som jag inte var med på, säger Bella Stenberg.

– Tidigare i april diskuterade jag just upphovsrättskvällarnas upplägg och deltagare med vice ordföranden, som då föreslogs att styrelsen bör ta ett allmänt principbeslut om bland annat vilka ekonomiska beslut som bör fattas av hela styrelsen.

Terje Carlsson, tidigare vice ordförande i Västra Frilansklubben, kritiserade i en intervju med Journalisten i fredags Arvodeskampanjens utformning och arvodesgruppens arbete. Gert Lundstedt menar att den frågan i sådant fall borde ha avhandlats av årsmötet:

– Vid årsmötet den 2 maj i år fanns inga skiljaktiga meningar om hur Frilans Riks skött arbetet med Arvodeskampanjen och upphovsrätten. En ledamot föreslog vid mötet ett slutdatum för Arvodeskampanjen, som avvisades av årsmötet. Ingen reserverade sig mot beslutet, säger Gert Lundstedt.

– Arbetet i Frilans Riks har, menar jag, under förra verksamhetsåret varit omfattande, fungerat bra, och i vissa delar varit framgångsrikt även om vi inte nått ända fram; vilket fackligt arbete sällan gör. Det är ett långsiktigt arbete.

Men frilansfackliga som Journalisten pratat med menar att det inte stämmer att det inte fanns skiljaktiga meningar på årsmötet. Terje Carlsson var en av dem. Även Nana Eshelman Håkansson hade invändningar. I en omröstning om att Arvodeskampanjen skulle ges en deadline utföll röstsiffrorna 11-11 och mötesordförande Åsa Ohlsson avgjorde frågan, och någon deadline infördes inte. 

– På årsmötet var det flera ombud som riktade kritik mot just Arvodeskampanjen, säger Bella Stenberg.

Gert Lundstedt poängterar att Frilans Riks årsmöte inte fann anledning att kritisera styrelsens arbete:

– Jag vill slutligen påminna om att ombud för samtliga sektioner för bara en månad sedan var samlade till årsmöte. Styrelsens årsberättelse antogs då utan några ändringsförslag. Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet och årsmötet godkände hur styrelsen hanterat ekonomin och skött verksamheten. Inte heller Bella Stenberg eller den nyvalda styrelsesuppleanten som nu hoppat av anmälde någon avvikande uppfattning, säger Gert Lundstedt.

Nana Eshelman Håkansson, som är den suppleant som har avgått ur Frilans Riks styrelse på grund av konflikten, uppger nu för Journalisten att hon är i kontakt med Frilans Riks revisor angående att det saknas ekonomiska styrelsebeslut gällande upphovsrättsarbetet och Arvodeskampanjen.

– Som jag sagt tidigare: det handlar om 250 000 kronor, en fjärdedel av hela Frilans Riks budget. Medlemmarnas pengar. När jag – under det som Gert Lundstedt inte menar var ett gräl efter evenemanget i Göteborg i maj – tog upp problematiken med att han och kassören Hasse Hedström tar egna ekonomiska beslut, svarade han att det skulle vara ”slöseri med tid” att ta enhälliga beslut om budgeten gällande Arvodeskampanjen och Upphovsrättskvällarna som har arrangerats under senvåren. Nu har Gert Lundstedt ångrat sig och säger att besluten tas i styrelsen. Då vill jag se protokoll som styrker detta, säger Nana Eshelman Håkansson.

Fackligt aktiva frilansjournalister som Journalisten har varit i kontakt med uttrycker oro för att den pågående konflikten tar fokus från det viktiga fackliga arbetet för bättre arvoden, samt kan avskräcka andra från att engagera sig fackligt.

– Att man tillåter denna konflikt att pågå och förvärras inför öppen ridå är problematiskt. Styrelsen måste hantera detta bättre, säger en av dem.

Fler avsnitt
Fler videos