Gå direkt till textinnehållet

UR klarar uppdraget utan anmärkning enligt GRN

UR uppfyller sitt public service-uppdrag utan anmärkning och SR respektive SVT uppfyller uppdraget i stort. Det anser Granskningsnämnden för radio och tv.

Granskningsnämnden har bedömt om SR, SVT och UR levt upp till kraven regeringen ställt under 2019. För andra året i rad uppfyller UR sitt public service-uppdrag utan anmärkning. SR och SVT uppfyller sina uppdrag i stort, men nämnden har funnit vissa brister. SR och SVT har endast delvis redovisat hur uppdragen fullgjorts när det gäller produktivitet, och SVT brister när det gäller kravet att prioritera tillgängligheten till program för unga med funktionsnedsättning.

Årets bedömning är den sista i den tillståndsperiod som sträckte sig mellan 2014 och 2019, och nämnden anser att det går att se en mycket positiv utveckling under perioden. Nämnden fann brister i ett trettiotal avseenden verksamhetsåret 2014, motsvarande siffra för 2019 är tre.

Fler avsnitt
Fler videos